Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. január 25-én (csütörtök) 14 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

NYÍLT ÜLÉS

 1. Lakitelek Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) önkormányzati rendeletének V. számú módosításáról
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 2. A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól és az emléktáblák elhelyezésének rendjéről szóló 23/2013. (X.04.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 3. Az Arady Aranka Könyvtár, Lakitelek Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 4. Kemping, Paintball és Csónakkölcsönző egységek 2024 évi árjegyzékének elfogadása
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 5. Praxis pályázatok aktualizálása
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 6. A 2024. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele
  Előadó: Madari Róbert polgármester     

                   
 7. A polgármester 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 8. Együttműködési megállapodás megkötése a Tőserdőért Alapítvány 2024. évi, nyári rendezvényeire
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 9. Egyéb ügyek
  Előadó: Madari Róbert polgármester
  ZÁRT ÜLÉS 
 10. A Laki-Park Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kinevezése, megbízása
  Előadó: Madari Róbert polgármester
 1. Döntés a 1342. helyrajzi számú ingatlant érintő pályázatról
  Előadó: Madari Róbert polgármester 
 1. Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása
  Előadó: Madari Róbert polgármester

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2023. január 25-én (csütörtök) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2024. január 19.
         Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                        polgármester

 Az előterjesztések egyben letölthető:

Megszakítás