Oldal kiválasztása

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. december 14-én (csütörtök) 14 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

1. Lakitelek Önkormányzata gazdasági társaságai dolgozóinak egyszeri juttatása
Előadó: Madari Róbert polgármester

2. Lakiteleki Torna Egylet támogatása
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. Lakitelek Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.16.) ön-kormányzati rendeletének IV. számú módosításáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. Lakitelek Önkormányzata „A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról” szóló, 8/2016. (III. 11.) számú ön-kormányzati rendeletének módosítása valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási feladat ellátása során a lakosság térítési díja különbözetének meghatározása
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 16/2021. (X.22.) számú önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. A Lakiteleki Eötvös Lóránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvé-teli körzetének véleményezése
Előadó: Madari Róbert polgármester

7. Együttműködési Megállapodás megkötése a GYÓGY-ÁSZ Kft-vel a lakiteleki la-kosok laborvizsgálati díjának átvállalására
Előadó: Madari Róbert polgármester

8. Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

9. A Képviselő-testület 2024. I. félévi munkaterve
Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Lakitelek-Tiszaalpár kerékpárút építésének kezdeményezése
Előadó: Madari Róbert polgármester

11. Szerződéskötés a TOP_Plusz-1.1.3-21-BK1-2023-00011 azonosítószámú, „Komplex turisztikai fejlesztés Lakiteleken” című pályázat keretében a projekt-menedzsment tevékenységhez kapcsolódó szakértői szolgáltatás elvégzése tárgyában
Előadó: Madari Róbert polgármester

12. Az alpolgármester illetményének, költségtérítésének módositása
Előadó: Madari Róbert polgármester

13. A lakiteleki, II. számú háziorvosi körzet vonatkozó, 172/2023. (XI.22.) határozat módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

14. A lakiteleki fogorvosi körzet működtetése
Előadó: Madari Róbert polgármester

15. A Lakitelek, Árpád utca 129/3 hrsz.. alatti lakóépület építéséhez településképi hozzájárulás megadása
Előadó: Madari Róbert polgármester

16. Egyéb ügyek
Előadó: Madari Róbert polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

17. Döntés vételi ajánlatról
Előadó: Madari Róbert polgármester

18. A behajthatatlan, elévült követelések kivezetése a számviteli nyilvántartásból
Előadó: Madari Róbert polgármester

19. Lakitelek Önkormányzat tulajdonában lévő lakások pályáztatását lezáró döntés meghozatala
Előadó: Madari Róbert polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2023. december 14-én (csütörtök) 13 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2023. december 07.

Tisztelettel:

Madari Róbert sk.
polgármester

 Az előterjesztések egyben letölthetők.

Megszakítás