Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. augusztus 31-én (csütörtök) 15 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

  1. A Gondozási Központ intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 10/2017.(III.30.) rendelet módosításáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. Közvilágítási üzemviteli megállapodás megkötése

Előadó: Madari Róbert polgármester

3. TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések” című felhívás keretében projektelőkészítési feladatokat ellátó személy/szervezet kiválasztása

Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. Döntés szakmai segítségnyújtásról

Előadó: Madari Róbert polgármester

  1. Lakiteleken, a Széchenyi körúton az iskola és óvoda előtti parkolóban elhelyezett csomagautomata településképi jóváhagyása

Előadó: Madari Róbert polgármeste 

  1. Egyéb ügyek

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

  1. Döntés indikatív vételi ajánlatról

Előadó: Madari Róbert polgármester 

  1. A 0201 hrsz.-ú Kisrét utca szélesítése

Előadó: Madari Róbert polgármester 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2023. augusztus 31-én (csütörtök) 14 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2023. augusztus 28.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás