Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 29-én (csütörtök) 15 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

1. A helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

2. A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás IV. számú módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. Nyári táboroztatás biztosítása lakiteleki diákok részére
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. Ingatlan ingyenes használatba adása védőnői feladatellátásra
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. Jegyzői beszámoló a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. A Képviselő-testület 2023. II. félévi munkaterve
Előadó: Madari Róbert polgármester

7. Megállapodás közérdekű kötelezettségvállalásról az UNIVER-Product Zrt-vel
Előadó: Madari Róbert polgármester

8. Közmeghallgatás, falugyűlés és külterületi fórum időpontjának meghatározása
Előadó: Madari Róbert polgármester

9. Községi Könyvtár elnevezésének módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Önkormányzati telkek értékesítésekor alkalmazandó fajlagos árak meghatározása
Előadó: Madari Róbert polgármester

11. A Lakiteleki Öntözési Kft. társasági szerződésének módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

12. Támogatási megállapodás megkötése Mezőgecse testvértelepüléssel
Előadó: Madari Róbert polgármester

13. A Lakitelek, 1326/144 hrsz.-ú építési telek kijelölése értékesítésre
Előadó: Madari Róbert polgármester

14. A lakiteleki II.számú háziorvosi körzet folyamatos működtetése (később kerül megküldésre)
Előadó: Madari Róbert polgármester

15. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS 

16. A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megbízása
Előadó: Madari Róbert polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2023. június 29-én (csütörtök) 14 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2023. június 23.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás