Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 18-án, (csütörtök) 15:00 órakor tartja soron következő rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Színtér (Belső Klub)

Tájékoztatjuk, hogy a Képviselő-testületi ülésről videó felvétel az erre irányuló, kötelezettséget megállapító jogszabály hiányában nem készül. A nyilvános ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS:

1. A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által meghirdetett „kistelepülési településtervek elkészítésének támogatására” című pályázat

Előadó: Madari Róbert polgármester

2. Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra

Előadó: Madari Róbert polgármester

3. Beszámoló a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2021. évi turisztikai szezonjáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

4. Fürdőkedvezmények árának megtérítése a Tőserdő Nonprofit Kft. részére

Előadó: Madari Róbert polgármester

5. A Gondozási Központ bentlakásos ellátotti létszámának emelése (később kerül meg-küldésre)

Előadó: Madari Róbert polgármester

6. „Tűzifavásárlás tárgyában vállalkozó kiválasztása” tárgyú, 143/2021. (X.21.) számú önkormányzati határozat módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

7. A 0149/62. hrsz-ú ingatlan művelésből történő kivonása

Előadó: Madari Róbert polgármester

8. TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00008 azonosító számú, „Tőserdő turisztikai fejlesztése és Ökoturisztikai Központ megvalósítása” című projekt keretében projektmenedzsment te-vékenységet ellátó szervezettel történő szerződéskötés

Előadó: Madari Róbert polgármester

9. TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00008 azonosító számú, „Tőserdő turisztikai fejlesztése és Ökoturisztikai Központ megvalósítása” című projekt keretében turisztikai szakértői tevé-kenységet ellátó szervezettel történő szerződéskötés

Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Önkormányzati telkek értékesítésekor alkalmazandó fajlagos árak meghatározása

Előadó: Madari Róbert polgármester

11. A Lakitelek, 1326/144, 1326/145 és 1326/146 hrsz.-ú építési telkek értékesítésére kiírt pályázat zárása

Előadó: Madari Róbert polgármester

12. Településképi hozzájárulás megadása gumiszerelő műhely építéséhez – Lakitelek, Széchenyi krt. 1287/5 hrsz.

Előadó: Madari Róbert polgármester

13. Döntés építmény értékesítéséről

Előadó: Madari Róbert polgármester

14. Javaslat az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott személyek koronavírus elleni védőoltás elrendelésének kérdésében

Előadó: Madari Róbert polgármester

15. Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Madari Róbert polgármester

16. Nem bejegyzett civil szervezetek részére támogatás megítélése

Előadó: Madari Róbert polgármester

17. Lakitelek települési vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálata

Előadó: Madari Róbert polgármester

18. „LAKITELEK AZ OTTHONOD!” tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása a 2021/2022-es tanév 1. féléves időszakára

Előadó: Madari Róbert polgármester

19. EFOP-1.5.3-16-2017-00071 számú pályázat szakmai megvalósításához kapcsoló-dó érvizsgálattal egybekötött gyomor-és bélrákszűrés lebonyolítására szerződéskötés (később kerül megküldésre)

Előadó: Madari Róbert polgármester

20. „Gondozási Központ meghibásodott inverterének cseréje” tárgyában vállalkozó ki-választása

Előadó: Madari Róbert polgármester

21. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2020 (III.18) KT. számú határoza-tával elfogadott „Lakitelek Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatár alatti beszer-zésekről” szóló szabályzatának módosítása

Előadó: Madari Róbert polgármester

22. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

23. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2021. november 18-án (csütörtök) 13:00 órakor (Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház Közösségi Színtér- Belső Klub) összevontan tartja.

Lakitelek, 2021. november 12.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás