Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 26-án, (szerdán) 13.00 órakor tartja soron következő rendes ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

NAPIREND:

1. Lakitelek Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) önkor-mányzati rendeletének III. számú módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

2. A helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. A Lakiteleki Szivárvány Óvoda és Bölcsődében indítható óvodai csoportlétszám maximális létszámának megemelése
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. Gondozási Központ bővítéséhez kapcsolódó pótmunka, illetve többlettámogatás megítélése
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

7. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal ingatlanhasználati szerződés megkötése (előterjesztés később kerül megküldésre)
Előadó: Madari Róbert polgármester

8. A Magyar Falu program keretében „Óvodaépület felújítása” című pályázat benyújtása (előterjesztés később kerül megküldésre)
Előadó: Madari Róbert polgármester

9. Együttműködési megállapodás a Laki Mancs Állatvédelmi Egyesülettel Lakitelek közigazgatási területén kóborló állatok befogására (előterjesztés később kerül megküldésre)
Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Egyéb ügyek
Előadó: Madari Róbert polgármester

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2020. augusztus 24-én, (hétfőn) 15.00 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2020. augusztus 19.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás