Oldal kiválasztása

M E G H Í V Ó

 

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 23-án, (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő ülését és taggyűlését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az előterjesztések egyben letölthetők: innen

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1.    Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

2.    A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

3.    Beszámoló Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodásáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

4.    Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2018. évi gazdálkodásáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

5.    Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

6.    Lakitelek Önkormányzatának a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többlet szolgáltatás ellentételezéseként, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 14/2017. (V.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

7.    Lakitelek Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 11/2017. (IV.14.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

8.    Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó: Kiss Anita polgármester

9.    Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

10.    Beszámoló a Tiszakécske Rendőrőrs 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Kiss Anita polgármester

11.    3129/13 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan használatának ingyenes átengedése
Előadó: Kiss Anita polgármester

12.    Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

13.    Lakiteleki Közösségi Tér fejlesztése a Magyar Falu Program pályázatból
Előadó: Kiss Anita polgármester

14.    Egészségház felújítására benyújtott pályázat módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

15.    Járda felújítási támogatás igénylése a hivatal és vasútállomás között
Előadó: Kiss Anita polgármester

16.    Üdülőterületi fórum időpontjának meghatározása
Előadó: Kiss Anita polgármester

17.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

18.    A Laki-Konyha Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester

19.    A Laki-Agrár Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester

20.    A Laki-Gazda Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester

21.    A Laki-Park Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester

22.    A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2019. május 21-én (kedden) 08.30 órakor tartja.

Lakitelek, 2019. május 15.

        Tisztelettel:
                                                    Kiss Anita sk.
                                                     polgármester

Megszakítás