Oldal kiválasztása

M E G H Í V Ó

 

lakipmh

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 8-án, (csütörtökön) 14.00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

Az előterjesztések egyben letölthetők: innen

NAPIREND:

1.    Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

2.    Tanulmányi ösztöndíjról szóló rendelet megalkotása és pályázati kiírás elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

3.    A bölcsőde intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás térítési díjának megállapításáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

4.    Gondozási Központ 2018. évi intézményi térítési díjainak megállapítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

5.    A polgármester cafetéria juttatása
Előadó: Kiss Anita polgármester

6.    Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2018. költségvetési évre
Előadó: Kiss Anita polgármester

7.    Nyárlőrinc-Lakitelek kerékpárút átadása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére
Előadó: Kiss Anita polgármester

8.    Lakitelek 0141/6 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté való átminősítése
Előadó: Kiss Anita polgármester
9.    Lakitelek 2001 hrsz-ú ingatlan kijelölése értékesítésre
Előadó: Kiss Anita polgármester

10.    „Közbiztonság fejlesztése civil szervezetek bevonásával helyi felhívás” pályázati konstrukcióra pályázat benyújtása
Előadó: Kiss Anita polgármester

11.    Háziorvosi feladat ellátási szerződés módosítása és orvostechnikai eszközök bérleti szerződése
Előadó: Kiss Anita polgármester

12.    Együttműködési megállapodás „Lovasnap” megrendezésére
Előadó: Kiss Anita polgármester

13.    Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság beszámolója 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Kiss Anita polgármester

14.    Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Kiss Anita polgármester

15.    Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek beszámolója 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Kiss Anita polgármester

16.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

17.    Szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó: Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2018. március 6-án (kedden) 8.30 órakor tartja.

Lakitelek, 2018. március 1.

        Tisztelettel:
                                                     Kiss Anita sk.
                                                     polgármester

Megszakítás