Oldal kiválasztása

M E G H Í V Ó

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. május 24-én, (csütörtökön) 14.00 órakor tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az előterjesztések egyben letölthetők: innen

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1.    Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.09.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

2.    Beszámoló Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodásáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

3.    Beszámoló a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi gazdálkodásáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

4.    Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi, éves összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó: Kiss Anita polgármester

5.    Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra
Előadó: Kiss Anita polgármester

6.    Beszámoló a Tiszakécske Rendőrőrs 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Kiss Anita polgármester

7.    Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

8.    Támogatás a Muzsikál az erdő Alapítvány részére
Előadó: Kiss Anita polgármester

9.    Üdülőterületi fórum időpontjának meghatározása
Előadó: Kiss Anita polgármester

10.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

11.    A Laki-Konyha Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester

12.    A Laki-Gazda Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester

13.    A Laki-Park Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester

14.    A Laki-Agrár Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester

15.    A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása
Előadó: Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2018. május 23-án (szerdán) 15.00 órakor tartja.

Lakitelek, 2018. május 18.

                                                                Tisztelettel:

                                                                                          Kiss Anita sk.
                                                                                          polgármester

Megszakítás