Oldal kiválasztása

M E G H Í V Ó

lakitelekpmh.epulet

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 14-én, (csütörtökön)

14.00 órakor tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Az előterjesztések letölthetők: innen

 

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1.    Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

2.    A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

3.    A piacokról és vásárokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

4.    Lakiteleki II. számú háziorvosi körzet helyettesítésére létrejött megállapodás kiegészítése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

5.    Hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

6.    Bácsvíz Zrt. által a vízi közműveken végzett havária jellegű értéknövelő felújítások megtérítése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

7.    A Bácsvíz Zrt. ivóvízellátás, illetve közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás gördülő fejlesztési terveinek véleményezése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

8.    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatása) 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás és Bursa Hungarica Szabályzat elfogadása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

9.    Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

10.    „A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

11.    Kondi park létesítése a Művelődési háznál
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

12.    Semmelweis utca szilárd burkolattal történő ellátása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

13.    Martinovics utca szilárd burkolattal történő ellátása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

14.    Közterületek elnevezése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

15.    Döntés a Nordfest Kft. ajánlata tárgyában
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

16.    Tájékoztató a 2016. december 3. és 2017. június 30. közötti időszak polgármesteri munkájáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

17.    Beszámoló a 2017. évi önkormányzati nyári napköziről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

18.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

19.    A Lakiteleki Közvilágítási Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

20.    Döntés a Laki-Konyha Kft. nonprofit Kft-vé  alakulásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2017. szeptember 12-én (kedden) 8.30 órakor tartja.

 

Lakitelek, 2017. szeptember 07.

Tisztelettel:
  

 Zobokiné Kiss Anita sk.
    polgármester

Megszakítás