Oldal kiválasztása

M E G H Í V Ó

 

lakitelekpmh.epulet

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. október 12-én, (csütörtökön) 14.00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

Az előterjesztések letölthetők: innen

 

NAPIREND:

1.    A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kiss Anita polgármester

2.    A helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

3.    Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beszámolója 2016. évi tevékenységéről
Előadó: Kiss Anita polgármester

4.    Támogatás nyújtása a Lakiteleki Óvodáért Alapítvány részére
Előadó: Kiss Anita polgármester

5.    Tájékoztató Lakitelek Önkormányzatának 2018. évi program naptáráról
Előadó: Kiss Anita polgármester

6.    Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Kiss Anita polgármester

7.    M44 gyorsforgalmi út építéséhez területátadások
Előadó: Kiss Anita polgármester

8.    3129/13 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan használatának ingyenes átengedése
Előadó: Kiss Anita polgármester

9.    Pályázati felhívás települési folyékony hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására
Előadó: Kiss Anita polgármester

10.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

11.    A Laki-Konyha Kft. ügyvezető munkakörre kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2017. október 10-én (kedden) 8.30 órakor tartja.

Lakitelek, 2017. október 05.

        Tisztelettel:
 

 Kiss Anita sk.         
 polgármester         

Megszakítás