Oldal kiválasztása

M E G H Í V Ó

lakitelekpmh.epulet

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. november 09-én, (csütörtökön) 14.00 órakor

tartja soron következő ülését és taggyűlését, melyre tisztelettel meghívom.

Előterjesztések letölthetők: innen

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1.    Lakitelek Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

2.    A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

3.    A helyi adókról szóló 46/2012. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kiss Anita polgármester

4.    Rendeletalkotás a szociális célú tűzifajuttatásról
Előadó: Kiss Anita polgármester

5.    Tájékoztató Lakitelek Önkormányzatának 2017. 1-9. havi pénzügyi gazdálkodásáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

6.    Tájékoztató a Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2017. 1-9. havi pénzügyi gazdálkodásáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

7.    Beszámoló a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi turisztikai szezonjáról
Előadó: Kiss Anita polgármester

8.    Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra
Előadó: Kiss Anita polgármester

9.    Bácsvíz Zrt. által a víziközműveken végzett értéknövelő felújítások, beruházások megtérítése
Előadó: Kiss Anita polgármester

10.    Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

11.    Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása
Előadó: Kiss Anita polgármester

12.    Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Elnöksége, mint Földbizottság által BACS01-07078-7/2017 iktatószámú állásfoglalásával szemben Fekete György budapesti lakos által előterjesztett kifogás elbírálása
Előadó: Kiss Anita polgármester

13.    A Lakiteleki Közvilágítási Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

14.    A Laki-Konyha Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

15.    A Laki-Gazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

16.    A Laki-Park Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

17.    A Laki-Agrár Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

18.    A Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2017. november 07-én (kedden) 8.30 órakor tartja.

Lakitelek, 2017. november 2. 

Tisztelettel:
                                                            Kiss Anita sk.
                                                            polgármester

Megszakítás