Oldal kiválasztása

Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 19-én (csütörtök) 15 órakor tartja rendes, nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Lakiteleki Polgármesteri Hivatal – Díszterem

 

NAPIREND:

NYÍLT ÜLÉS 

1. Lakitelek Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendeletének VI. számú módosításáról

Előadó: Madari Róbert polgármester

2. A 2023. évi kitüntető díjak adományozására történő felhívás közzététele

 Előadó: Madari Róbert polgármester

3. A polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Madari Róbert polgármester

4. Turisztikai egységek üzemeltetési szándéka 2023-ban (később kerül feltöltésre)

Előadó: Madari Róbert polgármester

5. TOP_Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés felhívás keretében pályázat benyújtása (később kerül feltöltésre)

Előadó: Madari Róbert polgármester

6. Tájékoztató a 2022. II. félévben megkötött szerződésekről

Előadó: Madari Róbert polgármester

7. Tájékoztató Lakitelek Önkormányzata 2023. évi program naptáráról

Előadó: Madari Róbert polgármester

8. Egyéb ügyek 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

9. A Gondozási Központ intézményvezetői beosztásra vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása

Előadó: Madari Róbert polgármester

10. Önkormányzati ingatlan szívességi használata, közérdekű céllal 

Előadó: Madari Róbert polgármester

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2023. január 19-én (csütörtök) 14 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2023. január 16.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN

Megszakítás