Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. szeptember 15-án (szerdán) 15,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./  Laki-Gazda kft ügyvezető igazgatója 2010. évi prémium feladatainak meghatározása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

2. /  Laki-Konyha Kft ügyvezető igazgatója 2010. évi prémium feladatainak meghatározása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

3./ Közbeszerzési eljárás megindítása informatikai eszközök beszerzésére TIOP-1.1.1. pályázat keretében.
Előadó: Varga Sándor polgármester

4./ Tősfürdőben hévízkút fúrására történő hitel felvételéről.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

5./ Egyéb ügyek.

1./ Egészségügyi ellátási szerződés házi gyermekorvosi tevékenységre.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

2./ Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

3./ Polgármesteri Hivatal és önkormányzat önálló intézménye 2009. I. félévi
költségvetési beszámolója.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

4./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú   2009. I. félévi tevékenysé-
géről.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

5./ Lakitelek 1326/123 hrsz-ú építési telek visszavásárlása.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

6./ Pályázat benyújtása belterületi csapadékvíz elvezetés támogatására.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

7./ Pályázat benyújtása  „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” című
pályázati felhívásra.
Előadó:   Varga Sándor polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2010. szeptember 10.

Varga Sándor
polgármester

Megszakítás