Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. október 4-én (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1. Rendőrség, Polgárőrség és Tűzoltóság  beszámolója a közrend, közbiztonság helyzetéről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2. Tájékoztató a  2011. augusztus 25.  és  szeptember 29. közötti időszak polgármesteri munkáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

3. Lakitelek Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4. Lakitelek Önkormányzatának az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról szóló 26/2008.(XII.18.) számú rendeletének módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5. Tanyagondnoki szolgáltatásról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6. TFH kezelés díjkalkulációjának, valamint közszolgáltatási szerződésének módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7. 2027/7 hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítése.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester 

8. 0119/6 hrsz-ú földterület értékesítésre kijelölése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester 

9. Falufejlesztős pályázat benyújtása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

10. Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester 

11. Lakiteleki Faluszépítő Egyesület székhelyének áthelyezése a Polgármesteri Hivatal címére.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

12. 0141/6 hrsz-ú ártézi kút felújítása pályázati forrásból.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

13. Tájékoztató az önkormányzat pályázatainak költségvetéséről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

14. „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító program 2012. I. félév gazdálkodásáról szóló beszámolóról tájékoztató.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

15. Gondozási Központ szakmai programjának módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

16. Polgármester beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. I. félévi munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester   

17. Tájékoztatás az oktatási intézmények működtetéséről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

18. Egyéb ügyek.

ZÁRT ÜLÉS:

19. „Közvilágítás korszerűsítése Lakiteleken” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása és új eljárás indítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Emberi Erőforrások Bizottsága 2012. október 2-án (kedden) 09:00 h-kor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2012. október 3-án (szerdán) 14,00 órakor tartja soron következő ülését.

Lakitelek, 2012. szeptember 28.

Felföldi Zoltán
polgármester


9./ Tőserdő Kft-vel, mint bérlővel kötött bérleti
szerződés módosítása.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

           10./
Csatlakozás az Európai Unió Kohézis Alapból kapható támogatások egy részének

                 
felfüggesztése ellen indított akcióhoz.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

         11./
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának felterjesztése iskolatej program
tárgyában.

               Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Megszakítás