Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. október 28-án (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./  Tájékoztató a kötvény kibocsátásról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester  

2./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

3./ Az idegenforgalmi adóról, a kommunális és az építményadóról szóló önkormányzati rendeletek módosításáról.  
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

4./ Helyben központosított közbeszerzési eljárásokról szóló 11/2007.(III.21.) helyi rendelet módosítása.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

5./ Lakitelek Polgármesteri Hivatal 2011. évi belső ellenőrzési terve.
Előadó:   Dr. Orbán Csaba jegyző  

6./ Alapítói döntések a LAKI-GAZDA Kft vonatkozásában.
Előadó:   Felföldi Zoltán  polgármester   

7./ Alapítói döntések a LAKI-KONYHA Kft vonatkozásában.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

8./ Lakiteleki Bölcsőde közalkalmazotti létszámának megemelése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

9./ Javaslat mezőőri szolgálat felállítására.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester  

10./ A Polgármesteri Hivatal , Községi Könyvtár, Gondozási Központ és a Bölcsőde alapító okiratainak módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester  

11./ Tájékoztató a Flaga Kft katasztrófavédelmi besorolásáról.
Előadó :  Felföldi Zoltán polgármester

12./ Lakitelek Önkormányzat 2010. november, december havi munkaterve.
Előadó:    Felföldi Zoltán polgármester

13./ Lakitelek 1339/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester  

14./ Lakitelek 08/1 hrsz.-ú földterület részbeni értékesítésre kijelölése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15./ 0143/1 hrsz.-ú földterület cseréje.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

16./ Egyéb ügyek.
 
    

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2010. október 21.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás