Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. október 2-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1. Tájékoztató a 2014. augusztus 30. és szeptember 26.. közötti időszak polgármesteri munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2. Tájékoztató a 2014. augusztus 30. és szeptember 26. közötti időszak alpolgármesteri munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4. Lakitelek Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.07.) önkormányzati ren-deletének módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5. Beszámoló Lakitelek Önkormányzata 2014. I. félévi pénzügyi gazdálkodásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifavásárláshoz sa-ját forrás biztosítása
/Az előterjesztés később kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7. A településkép alakításáról és védelméről szóló 13/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet mó-dosítása
/Az előterjesztés később kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8. Beszámoló a Grill Terasz büfé 2014. évi működéséről és eredményéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9. Az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása és egységes szerke-zetbe foglalása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10. A tanyagondnoki szolgálat által használt gépjárművek cseréje
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11. A Bácsvíz Zrt. víziközművek gördülő fejlesztési tervének véleményezése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12. A lakiteleki 1289 hrsz-ú ingatlan vételére kiírt pályázat újbóli kiírása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13. Egyéb ügyek

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.


Lakitelek, 2014. szeptember 26.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás