Oldal kiválasztása

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 

2009. október 15-én (csütörtökön) 15,00 órakor

tartja soron következő ülését,

melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) újraalkotása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

2. /Javaslat települési folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás szabályainak felülvizsgálatára.
Előadó: Varga Sándor polgármester

3./ Részben önálló intézmények alapító okiratának felülvizsgálata.
Előadó: Varga Sándor polgármester

4./ Nehézgépjárműveket kitiltó táblarendszer költségvetésének jóváhagyása.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

5./ Útépítési hozzájárulásról szóló szabályok meghatározása.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

6./ Pályázat benyújtása külterületi útépítés támogatására a 125/2009. (IX.29.) FVM rendelet alapján.
Előadó :  Varga Sándor polgármester 

7./ Egyéb ügyek

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2009. október 9.

Varga Sándor
polgármester

1./ Egészségügyi ellátási szerződés házi gyermekorvosi tevékenységre.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

2./ Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

3./ Polgármesteri Hivatal és önkormányzat önálló intézménye 2009. I. félévi
                 költségvetési beszámolója.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

4./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú   2009. I. félévi tevékenysé-
     géről.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

5./ Lakitelek 1326/123 hrsz-ú építési telek visszavásárlása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

6./ Pályázat benyújtása belterületi csapadékvíz elvezetés támogatására.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

7./ Pályázat benyújtása  „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” című
     pályázati felhívásra.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester

Megszakítás