Oldal kiválasztása

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 

2009. november 26-án (csütörtökön) 15,00 órakor

tartja soron következő ülését,

melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

2. / Polgármesteri Hivatal és önkormányzat önálló intézménye 2009. I-III. negyedévi költségvetési beszámolója.
Előadó: Varga Sándor polgármester

3./ Lakitelek Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója.
Előadó: Varga Sándor polgármester

4./ Felkészülés a téli síkosság mentesítésre.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

5./ Forgalmazói szerződés kiegészítéséről.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

6./ Kamatcsere ügyletről.
Előadó :  Varga Sándor polgármester 

7./ Lakitelek Polgármesteri Hivatal 2010. évi belső ellenőrzési terve.
Előadó: Varga Sándor polgármester

8. / „Aranyhomok” Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának módosítása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

9./ Széchenyi krt. 5. számmal határos közterület csapadékvíz elvezetése.
Előadó: Varga Sándor polgármester

10./ Pálkovács féle ház bontása.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

11./ Területvásárlási kérelem.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

12./ Intézményi étkezésben részesülők nyersanyagköltségének megállapításal.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

13./ Laki-Konyha Kft eszközbeszerzése.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

14./ Laki-Konyha Kft Felügyelő Bizottságának javaslatára döntéshozatal.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

15./ Beszámoló a 2009. évi turisztikai szezonról.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

16./ Egyéb ügyek

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2009. november 19.

Varga Sándor
polgármester

1./ Egészségügyi ellátási szerződés házi gyermekorvosi tevékenységre.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

2./ Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

3./ Polgármesteri Hivatal és önkormányzat önálló intézménye 2009. I. félévi
                 költségvetési beszámolója.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

4./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú   2009. I. félévi tevékenysé-
     géről.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

5./ Lakitelek 1326/123 hrsz-ú építési telek visszavásárlása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

6./ Pályázat benyújtása belterületi csapadékvíz elvezetés támogatására.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

7./ Pályázat benyújtása  „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” című
     pályázati felhívásra.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester

Megszakítás