Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. március 6-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1. Tájékoztató a 2014. február 1. és február 28. közötti időszak polgármesteri munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2. Tájékoztató a 2014. február 1. és február 28. közötti időszak alpolgármesteri munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester

3.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4. Beszámoló a Rendőrség 2013. évi tevékenységéről
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5. Beszámoló a Polgárőrség Lakitelek 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6. Beszámoló a Tiszakécskei Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7. Beszámoló a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8. Beszámoló a Lakiteleki Torna Egylet 2013. évi tevékenységéről
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9. Lakiteleki Torna Egylet bérleti szerződése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10. Lakiteleki Torna Egylet támogatása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11. Rendeletalkotás a dohányzás és szeszes ital fogyasztás tilalmáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12. Tősfürdő területén lévő Grill Terasz Laki-Konyha Kft. által történő tovább üzemeltetése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13. Tagi hitel nyújtása a Laki-Konyha Kft. részére új eszközök beszerzésére és infrastrukturális beruházásra
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15. Rendeletalkotás az önkormányzat saját halottjává nyilvánításának rendjéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000.(XI.29.) számú rendelet módosítása
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

17. A bölcsőde intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás térítési díjának megállapításáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18. Településrendezési terv 2013. évi részleges módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

19. Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerződés
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

20. Csatornaparti ingatlanok szennyvízcsatorna hálózathoz való csatlakozása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

21. Lakitelek 71 A 1 erdőrészletben erdőfelújítási kötelezettség teljesítése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

22. Gondozási Központ területének térkövezése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

23. Rákóczi Ferenc u. 28. szám alatti ingatlan értékesítésre kijelölése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

24. Lakitelek 785 hrsz-ú ingatlan részbeni értékesítése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

25. Beszámoló Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2013. évi szakmai tevékenységéről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

26. Tagsági viszony fenntartása a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesületben
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

27. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

28. A „Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása és beszámoló a Társulás 2013. évi működéséről
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

29. Csatlakozás a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

30. Lakitelek településközpont zöldfelületeinek rehabilitációja kiviteli tervdokumentáció I. ütem
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

31. Pályázat kiírása a Faház kávézó hasznosítására
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

32. Tőserdőért Alapítvány revitalizációs munkáinak jóváhagyása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

33. Lakiteleki Faluszépítő Egyesület részére nyújtandó támogatás
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

34. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület részére fejlesztéshez
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

35. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére fejlesztéshez
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

36. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

37. 2014. évi kitüntető díjak adományozása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

38. Muraközy utca 29. szám alatti önkormányzati lakások pályáztatását lezáró döntés meghozatala
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

39. Ajánlatok bekérése Tőserdő üdülőterület közvilágításának korszerűsítésére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

40. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

A képviselő testületi üléssel kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzata Emberi Erőforrások Bizottsága 2014. március 4-én (kedden) 09,00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2014. március 5-én (szerdán) 14,00 órakor tartja meg.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.


Lakitelek, 2014. február 28.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás