Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. március 3.-án (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme


NAPIREND:

1./ Tájékoztató a 2011. február 4. és február 25. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./ Lakitelek Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3./ Gondozási Központ intézményen belül működtetett és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

4./ Intézményi étkezésben részesülők nyersanyagköltségének megállapítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

5./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

6./ Lakitelek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

7./ Javaslat az idősek intézményi ellátásának átadására Megyei Önkormányzat részére.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

8./ Ifjúságpolitikai koncepció elkészítése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

9./ Himalája Blue Kft beszámolója a 2010. évi temető üzemeltetéséről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

10./ Lakitelek Önkormányzat gazdasági program vázlatának véleményezése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11./ Jegyzői pályázat kiírása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12./ Közfoglalkoztatás megszervezése és lebonyolítására vonatkozó megállapodások megkötése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

13./ Lakitelek Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő lakások pályázatatását lezáró döntés meghozatala.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

14./ 1334/10 hrsz-ú földterület részbeni értékesítésre kijelölése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

15./ Eljárást lezáró döntés meghozatala Kemping üzemeltetésére kiírt pályázat tárgyában.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

16./ Tájékoztató a két templom közötti Állomáspark felújításáról. (Előterjesztés később kerül kiküldésre.)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

17./ Energetikai pályázat beadása. Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

18./ Egyéb ügyek.

19./ Kitüntető díjak adományozása. (zárt ülés)
 
    

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2011. február 25.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás