Oldal kiválasztása

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 

2010. március 25-én (csütörtökön) 15,00 órakor

tartja soron következő ülését,

melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeNAPIREND:

 


1./ Tájékoztató kötvényforrás menedzsmentről.
Előadó: Varga Sándor polgármester

2. / Gondozási Központ intézményen belül működtetett és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról.
Előadó: Varga Sándor polgármester

3./ Lakitelek Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásához likvid hitel felvétele.
Előadó: Varga Sándor polgármester

4./ Lakitelek Nagyközség Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terve a 2010. költségvetési évre.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

5./ Piac bérleti díjának csökkentése.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

6./ Lakitelek, Szikra 121. szám alatti ingatlan megvásárlása.
Előadó :  Varga Sándor polgármester 

7./ Tősfürdő vendéglátása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

8. / Tájékoztató a parkolással kapcsolatos Alkotmánybírósági döntésről.
Előadó: Varga Sándor polgármester

9./ Beszámoló a Társulás, illetve annak munkaszervezete 2009. évi tevékenységéről.
Előadó: Varga Sándor polgármester

10./ Eszközbeszerzés a Laki-Gazda Kft részére, kátyúzáshoz.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

11./ Paint Ball-pálya kialakítása.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

12./ Pályázat elbírálása kemping üzemeltetésére. (Előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)
Előadó :  Varga Sándor polgármester

13./ Egyéb ügyek.
Előadó:  Varga Sándor polgármester


Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.Lakitelek, 2010. március 17.

Varga Sándor
polgármester

1./ Egészségügyi ellátási szerződés házi gyermekorvosi tevékenységre.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

2./ Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

3./ Polgármesteri Hivatal és önkormányzat önálló intézménye 2009. I. félévi
                 költségvetési beszámolója.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

4./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú   2009. I. félévi tevékenysé-
     géről.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

5./ Lakitelek 1326/123 hrsz-ú építési telek visszavásárlása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

6./ Pályázat benyújtása belterületi csapadékvíz elvezetés támogatására.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

7./ Pályázat benyújtása  „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” című
     pályázati felhívásra.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester

Megszakítás