Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. március 1-én (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme


NAPIREND:

1./ Tájékoztató a  2012. január 27. és 2012. február 23. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2./ Nyilatkozat Európai Parlament Magyarországot elítélő határozatának tárgyában.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

3./ Üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4./ Települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól szóló rendelet módosítása.
Előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5./ Gondozási Központ intézményen belül működtetett és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6./ Bölcsőde intézményen belül működtetett személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás térítési díjának megállapítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7./ Tájékoztatás kötvényforrás menedzsmentről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8./ „Lakitelekért” Kiemelten Közhasznú Alapítvány.
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

9./ Lakiteleki Fiatalok Egyesülete székhelyének áthelyezése a Művelődési Ház címére.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10./ Lakiteleki Szivárvány Óvoda felújítása és bővítése c. pályázat beadása és saját erő biztosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11./ Lakitelek 972 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat lezárása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12./ 0141/6 hrsz.-ú ártézi kút védetté nyilvánítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13./ Piac üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14./ Tőserdő Kft.-vel kötendő bérleti szerződés.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15./ Polgármester beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2011. II. félévében végzett tevékenységéről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

17./ Település közvilágítási rendszerének felülvizsgálata.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18./ Lakiteleki Közvilágítási Kft alapító okiratának módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

19./ Gondozási Központ intézményvezetői megbízatás meghosszabbítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

20./ Döntés kitüntető díjak odaítéléséről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester


NYÍLT ÜLÉS:

21./ Egyéb ügyek.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2012. február 24.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás