Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. május 8-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1. Beszámoló a Gyermekvédelmi Szolgálat 2013. évi munkájáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2. Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2013. évi munkájáról

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

3. Dr. Nyirády Tamás szülész-nőgyógyász vállalkozói díj igénye

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4. Dr. Sajósi Iván gyermekorvossal kötendő megállapodás iskolaorvosi feladat ellátására

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5. 2014. évi Tősfeszt megrendezése
/Az előterjesztés később kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6. VI. Széna vagy Szalma Hagyományőrző Fesztivál megrendezése

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7. Visszatérítendő támogatás nyújtása a Lakiteleki Torna Egylet részére

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8. Laki-Gazda Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása és az ügyvezető részére felmentvény megadása

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9. Laki-Park Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása és az ügyvezető részére felmentvény megadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10. Laki-Agrár Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása és az ügyvezető r-szére felmentvény megadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11. Tőserdő Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása és az ügyvezető részére felmentvény megadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12. Tőserdő Kft. 2013. évi eredmény felosztása

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13. Tőserdő Kft. ügyvezetőjének jutalmazása

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14. Laki-Konyha Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása és az ügyvezető részére felmentvény megadása

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15. Laki-Konyha Kft. 2013. évi eredmény felosztása

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16. Laki-Konyha Kft. ügyvezetőjének jutalmazása

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

17. Tájékoztató a Laki-Konyha Kft. belső ellenőri jegyzőkönyvéről

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18. Lakiteleki Közvilágítási Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása és az ügyvezető részére felmentvény megadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

19. Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása és az ügyvezető részére felmentvény megadása

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

20. Tájékoztató a 2014. március 29. és április 25. közötti időszak polgármesteri munkáról

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

21. Tájékoztató a 2014. március 29. és április 25. közötti időszak alpolgármesteri munkáról

Előadó: Madari Andor alpolgármester

22. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

23. Bérleti szerződés kötése a Tőserdő Turisztikai Kft-vel
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

24. Eszközök ingyenes használatra és üzemeltetésre átadása a Gondozási Központ részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

25. Lakitelek Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terv módosítása a 2014. költségvetési évre

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

26. Iskolaigazgatói pályázat véleményezése

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

27. Megállapodás kötése a Lakiteleki Takarékszövetkezettel

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

28. Szikra 46. önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat zárása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

29. A településkép alakításáról és védelméről szóló 13/2013. (V.03.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

30. 181/2012. (XI.08.) számú önkormányzati határozat módosítása a kamaszjátszótér kapcsán

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

31. Lakitelek Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet módosítása közterület-felügyelő alkalmazása kapcsán

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

32. Pályázat kiírása lakiteleki civil szervezetek 2014. évi támogatására

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

33. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 15/2011. (IV.8.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

34. Az Önkormányzat kezelésében lévő utak javítása
/Az előterjesztés később kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

35. Tájékoztató a 2013. október 1. és 2014. április 30. között lefolytatott beszerzésekről

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

36. Egyéb ügyek

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.


Lakitelek, 2014. április 30.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás