Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. május 3-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Tájékoztató a  2012. február 24. és 2012. március 29. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2./ Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2011. éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

3./ 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

4./ Lakiteleki Bölcsőde beszámolója a 2011. évről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5./ Javaslat az egyes helyi rendeletek módosítására.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6./ Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet módosítására.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7./ Lakiteleki Bölcsőde térítési díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8./ Tájékoztató a kötvényforrás menedzsmentről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9./ Nyilatkozat rulirozó hitel felvételéhez.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10./ Rendezési terv módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11./ Ingatlanhasznosítási ötletpályázatról tájékoztató.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12./ Magyar Állam tulajdonában álló 0196/10 és a 0196/12 hrsz.-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13./ Tiszakécske Város Önkormányzati Tűzoltósággal kötendő megállapodás.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14./ Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület székhelyének áthelyezése a Polgármesteri Hivatal címére.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15./ Vizi foglalkoztató a Tősfürdőben c. pályázat szerződéseinek jóváhagyása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16./ Laki-Gazda Kft 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

17./ Laki-Konyha Kft 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója.

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18./ Tőserdő Turisztikai Kft 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
 
19./ Lakiteleki Közvilágítási Kft 2011. évi egyszerűsített éves beszámolója.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

20./ Közterületi parkolóhely igénybevételére vonatkozó kérelem elbírálása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

21./ Lakitelek, Széchenyi krt. 72. szám alatt lévő önkormányzati  bérlakás bérbeadása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

22./ IV. Széna vagy Szalma Hagyományőrző Fesztivál és Kézműves Vásár.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

23./ Egyéb ügyek.

ZÁRT ÜLÉS:

24./ Laki-Gazda Kft ügyvezetője részére felmentvény adása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

25./ Lakiteleki Közvilágítási Kft ügyvezetője részére felmentvény adása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

26./ Lakiteleki Közvilágítási Kft alapító okiratának módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

27./ Lakiteleki Közvilágítási, Beruházási Kft alapító okiratának módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

28./ Önkormányzati lakások pályázat útján történő bérbeadása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentum letölthető innen.

Lakitelek, 2012. április 25.

Felföldi Zoltán
polgármester


9./ Tőserdő Kft-vel, mint bérlővel kötött bérleti
szerződés módosítása.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

           10./
Csatlakozás az Európai Unió Kohézis Alapból kapható támogatások egy részének

                 
felfüggesztése ellen indított akcióhoz.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

         11./
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának felterjesztése iskolatej program
tárgyában.

               Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Megszakítás