Oldal kiválasztása

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete 

2010.
május 27-én (csütörtökön) 15,00 órakor

tartja soron
következő ülését,

melyre tisztelettel meghívom.


Ülés
helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Lakitelek Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének
módosítása.

Előadó: Varga Sándor polgármester

2. / Áthidaló kölcsön igénybevétele a TÁMOP. 3.1.4 pályázathoz
kapcsolódóan.

Előadó: Varga Sándor polgármester

3./ Rulirozó hitel fedezeteként jelzálogjog alapításához
hozzájárulás.

Előadó: Varga Sándor polgármester

4./ Beszámoló a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról.

Előadó :  Varga Sándor
polgármester

5./ Szakmai beszámoló a Családsegítő Szolgálat
2009. évi tevékenységéről.

Előadó:  Varga Sándor
polgármester

6./ LAKI-GAZDA Kft éves mérlegének,
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása.

Előadó
:  Varga Sándor polgármester 

7./ LAKI-KONYHA KFT éves
mérlegének, egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása.

Előadó:
Varga Sándor polgármester

8. / Művelődési Ház felújítása
tárgyában beadott pályázat.

Előadó: Varga Sándor
polgármester

9./ Terület kijelölése értékesítésre a Móricz
Zs. krt.-on.

Előadó: Varga Sándor polgármester

10./
Közbeszerzési eljárás megindítása melegétkeztetési utalvány
beszerzésére.

Előadó :  Varga Sándor
polgármester 

11./ ÁROP pályázat benyújtása
továbbképzésre.

Előadó:
Varga Sándor polgármester

12. / Eljárás lezáró döntés
meghozatala a Nyárlőrinci Iskola akadálymentesítésére kiírt
közbeszerzési eljárásban.
       (Előterjesztés a testületi ülésen
kerül kiosztásra)

Előadó: Varga Sándor
polgármester

13./ Eljárás lezáró döntés meghozatala a
Lakiteleki Bölcsőde bővítése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során.
      
(Előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Varga Sándor polgármester

14./ Egyéb ügyek.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők
innen.

Lakitelek, 2010. május 20.

Varga Sándor
polgármester

1./
Egészségügyi ellátási szerződés házi gyermekorvosi tevékenységre.
  
     Előadó:   Varga Sándor polgármester   

2./ Lakitelek
Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
       
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

3./ Polgármesteri Hivatal
és önkormányzat önálló intézménye 2009. I. félévi
                
költségvetési beszámolója.
        Előadó:   Varga Sándor
polgármester   

4./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú  
2009. I. félévi tevékenysé-
     géről.
        Előadó:   Varga
Sándor polgármester   

5./ Lakitelek 1326/123 hrsz-ú építési
telek visszavásárlása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

6./
Pályázat benyújtása belterületi csapadékvíz elvezetés támogatására.
  
     Előadó:   Varga Sándor polgármester   

7./ Pályázat
benyújtása  „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés”
című
     pályázati felhívásra.
        Előadó:   Varga Sándor
polgármester

Megszakítás