Oldal kiválasztása

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat
Képviselő-testülete 

2010. június 23-án (szerdán) 15,00 órakor

tartja soron
következő ülését,

melyre tisztelettel meghívom.


Ülés
helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Beszámoló a Bölcsőde 2009. évi szakmai munkájáról.
Előadó: Varga Sándor polgármester

2. / Megállapodás a Tőserdőért Alapítvánnyal.
Előadó: Varga Sándor polgármester

3./ Közterületi parkolásért fizetendő díj megállapítása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

4./ Közbeszerzési eljárás megindítása a településüzemeltetési feladatok ellátása tárgyában.
Előadó :  Varga Sándor
polgármester

5./ Az 1334/10 hrsz. földterület részbeni értékesítésre kijelölése.
Előadó:  Varga Sándor
polgármester

6./ Őrszolgálat felállítása a polgárőrséggel.
Előadó
:  Varga Sándor polgármester 

7./ Rendezési terv módosítása.
Előadó:
Varga Sándor polgármester

8./ Egyéb ügyek.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők
innen.

Lakitelek, 2010. június 17.

Varga Sándor
polgármester

1./
Egészségügyi ellátási szerződés házi gyermekorvosi tevékenységre.
  
     Előadó:   Varga Sándor polgármester   

2./ Lakitelek
Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
       
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

3./ Polgármesteri Hivatal
és önkormányzat önálló intézménye 2009. I. félévi
                
költségvetési beszámolója.
        Előadó:   Varga Sándor
polgármester   

4./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú  
2009. I. félévi tevékenysé-
     géről.
        Előadó:   Varga
Sándor polgármester   

5./ Lakitelek 1326/123 hrsz-ú építési
telek visszavásárlása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

6./
Pályázat benyújtása belterületi csapadékvíz elvezetés támogatására.
  
     Előadó:   Varga Sándor polgármester   

7./ Pályázat
benyújtása  „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés”
című
     pályázati felhívásra.
        Előadó:   Varga Sándor
polgármester

Megszakítás