Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. július  3-án (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1. Tájékoztató a 2014. május 30. és június 27. közötti időszak polgármesteri munkáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2. Tájékoztató a 2014. május 30. és június 27. közötti időszak alpolgármesteri munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4. A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól szóló 5/2014. (III.07.) számú rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5. Távfelügyeleti szerződés kötése a tiszakécskei Vagyonbiztonsági és Bűnmegelőzési Alapít-vánnyal
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6. Lakitelek 2027/9 hrsz-ú ingatlanrész vételi ajánlata
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7. Pályázat kiírása a Piactéren megépült 26,44 m2-es helyiség bérlet útján történő hasznosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8. A Magyar Állam tulajdonában álló 0196/10 és 0196/12 hrsz.-ú ingatlanok önkormányzati va-gyonkezelésbe adása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9. Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület részére korábban folyósított visszatérí-tendő támogatás visszafizetési határidejének meghosszabbítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10. A Zrínyi utcán lévő Levendula üzlet előtti közterület térkövezése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11. Járdaépítési támogatás kérdése
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12. Szikra-Oncsa 4/a önkormányzati ingatlan bérleti díjának meghatározása, valamint bérlőkijelölés meghatározása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13. A Lakitelek, 1326/123. hrsz.-ú építési telek visszavásárlási kérelme s
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14. Bölcsődei feladat ellátási szerződés módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16. Egyéb ügyek

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.


Lakitelek, 2014. június 27.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás