Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. január 13.-án (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Tájékoztató a 2010. november 26. és 2011. január 6. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./  Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3./ Helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

4./  Költségvetést megalapozó döntések meghozatala.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

5./ Tájékoztató az adókról és a 2010. évi végrehajtási cselekményekről.
Előadó:   Dr. Orbán Csaba jegyző

6./  Piac üzemeltetése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

7./ Tájékoztató a szentkirályi tisztított szennyvíz elhelyezéséről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

8./ Lakitelek Nagyközség „Élelmiszerbank adományszétosztási együttműködés 2011.” c. pályázaton való részvétele.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

9./ Fasorok cseréje a Tőserdőben.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

10./ 0232/2 hrsz.-ú ingatlan rendezési terv módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

11./ Egyéb ügyek.

12./ Fellebbezés (zárt ülés)
 
    

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2011. január 6.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás