Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. február 2-án (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme


NAPIREND:

1./ Tájékoztató a  2011. november 25.  és 2012. január 26. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2./ Lakitelek Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

3./ Lakitelek Önkormányzat 2012.évi költségvetése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4./ Rendelet alkotás Lakitelek kitüntető díjairól.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5./ Köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000.(IX.29.) rendelet módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6./ Az intézményi étkezésben részesülők nyersanyagköltségének megállapítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7./ Helyben központosított közbeszerzési rendelet.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

9./ Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásához rulirozó hitelkeret megnyitása, valamint pályázatok előfinanszírozásához szükséges hitelkeret megnyitásáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10./Települési folyékony hulladék kvóta átadása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11./ Közszolgáltatási szerződés módosítás. (TSZH)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12./ Települési szilárd hulladék rendelet módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13./ Piac üzemeltetése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14./ DAOP-4.2.1 pályázat tervezési beszerzésének lezárása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15./ KEOP-4.9.0 pályázathoz tartozó beszerzés lezárása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16./ Lakitelek Nagyközség Önkormányzat és intézményei Közbeszerzési terve a 2012. költségvetési évre.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

17./ 2027 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítására pályázat kiírása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18./ 3416 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

19./TIOP-3.4.2-II/1 pályázat beadása Gondozási Központra vonatkozóan.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

20./ Tájékoztatás a pályázatokról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

21./ Alapfokú művészetoktatási intézmény térítési díjainak megállapítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

22./ Tájékoztató a köznevelésről szóló 2011. évi CXC  törvényről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

23./ Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS:

24./ Tőserdő Kft részére tagi hitel nyújtás.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

25./ Laki-Gazda Kft  részére tagi hitel nyújtás.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

26./ Gondozási Központ intézményvezető pályázat kiírása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2012. január 25.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás