Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. február 13-án (szerdán) 08:00 órakor

rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. §-a rendelkezik a képviselő-testület rendkívüli üléséről. A 30 §. (3) bekezdése szerint:  „(3) A rendkívüli ülésre egyebekben a rendes ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
A rendes ülésre vonatkozó előírások (29. §. (5) bekezdése)  szerint pedig:

„(5) Az írásos előterjesztések csak előzetes bizottsági véleményezést követően kerülhetnek a testületi ülés napirendjére, kivéve, a sürgősen tárgyalandó ügyek döntéstervezeteit, ha a sürgősségi tárgyalás ellenére a képviselő-testületi tagok véleményének megismerése, és döntésbe való beépítése az ülésezés során is biztosítható „

Fenti szabályozásra tekintettel kérem, hogy a külsős bizottsági tagok is vegyenek részt a képviselő-testületi ülésen.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

1. KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva című pályázat beadása és saját erő biztosítására vonatkozóan.
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2. KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című pályázat beadása és saját erő biztosítására vonatkozóan.
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

3. Veszélyes fák kivágása.
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

ZÁRT ÜLÉS:

4. Döntés a Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Kft. Nonprofit gazdasági társaságként történő továbbműködéséről.
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5. Közvilágítási feladatátvállalási szerződés módosítása, új feladatátvállalási szerződés kötése.
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6. A KEOP 2012-5.5.0 közvilágítás energiatakarékos átalakítása tárgyú pályázat benyújtása.
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7. Pályázati önrészhez tagi hitel rendelkezésre bocsátása.
/Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra./
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

Lakitelek, 2013. február 12.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás