Oldal kiválasztása

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 

2010. február 11-én (csütörtökön) 15,00 órakor

tartja soron következő ülését,

melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeNAPIREND:

1./ Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

2. / Lakitelek Önkormányzat 2010. évi költségvetése.
Előadó: dr. Orbán Csaba jegyző

3./ Önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló helyi rendelet megalkotása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

4./ Előterjesztés a Tősfürdő parkoló üzemeltetésére.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

5./ Lakiteleki Tősfürdő 2010. évi árainak megállapítása.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

6./ Autóskemping működése tárgyában előterjesztés.
Előadó :  Varga Sándor polgármester 

7./ Laki-Konyha bérleti díjának megállapítása. (Előterjesztés a bizottsági üléseken kerül kiosztásra.)
Előadó: Varga Sándor polgármester

8. / Közbeszerzési eljárás megindítása a Bölcsőde bővítése tárgyában.
Előadó: Varga Sándor polgármester

9./ Saját erő biztosítása Bölcsőde bővítésére vonatkozó pályázathoz.
Előadó: Varga Sándor polgármester

10./ Közbeszerzési eljárás megindítása a Nyárlőrinci Általános Iskola és Sportcsarnok akadálymentesítése tárgyában.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

11./ „KÉK Víz” Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó :  Varga Sándor polgármester

12./ Pályázat beadása 1/2010. (I.19.) ÖM. Rendelet alapján (Előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

13./ Önkormányzati beruházások tervezési díjai.
Előadó: Varga Sándor polgármester

14. / 2010. évi Kistérségi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása.
Előadó: dr. Orbán Csaba jegyző

15./ A Társulás és az Önkormányzatok közötti – közcélú foglalkoztatás megszervezésére és lebonyolítására – kötött megállapodások módosítása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

16./ Kiskunfélegyháza Város Kórház támogatási kérése.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

17./ Egyéb ügyek.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

18./ Útérdekeltségi hozzájárulás megállapítása. (Zárt ülés)
Előadó :  Varga Sándor polgármester 

19./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása. (Zárt ülés)
Előadó: Varga Sándor polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2010. február 3.

Varga Sándor
polgármester

1./ Egészségügyi ellátási szerződés házi gyermekorvosi tevékenységre.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

2./ Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

3./ Polgármesteri Hivatal és önkormányzat önálló intézménye 2009. I. félévi
                 költségvetési beszámolója.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

4./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú   2009. I. félévi tevékenysé-
     géről.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

5./ Lakitelek 1326/123 hrsz-ú építési telek visszavásárlása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

6./ Pályázat benyújtása belterületi csapadékvíz elvezetés támogatására.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

7./ Pályázat benyújtása  „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” című
     pályázati felhívásra.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester

Megszakítás