Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. december 22.-én (szerdán) 14,00 órakor

tartja rendkívüli ülését, melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Települési szilárd hulladék szállítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./ TFH szállítás díjkalkulációja és a szolgáltatási gyakorlat változásainak környezeti hatásai.
Előadó:   dr. Orbán Csaba jegyző

3./ Javaslat települési folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

4./ Javaslat a települési folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás szabályainak felülvizsgálatára.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

5./ Eljárást lezáró döntés meghozatala a „Lakitelek településüzemeltetés” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

6./ Lakiteleki Bölcsőde szakmai programja.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

7./ Lakáspályázatok elbírálása, bérlő kijelölése.
(Előterjesztés a bizottsági üléseken kerül kiosztásra.)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

8./ Egyéb ügyek.
 
    

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2010. december 17.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás