Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. december 22-én (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja rendkívüli ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme


NAPIREND:

1./ Himalája Blue Kft beszámolója a 2011. évi temető üzemeltetéséről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./ Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatási árajánlat díjkalkulációjának elfogadására.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3./ Közszolgáltatási szerződés megkötése a települési szilárd hulladék szállítására.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4./ Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás szabályainak felülvizsgálatára.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5./ KEOP-1.3.0/09-11-2011-0023 JELŰ „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízjavító Programhoz kapcsolódó Eu Önerő Alap pályázathoz szükséges saját erő biztosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6./ Lakitelek Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7./ Munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi tanácsadói pályázat elbírálása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8./ Informatikai rendszergazdai feladatok ellátására kiírt pályázat elbírálása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9./ Komplex épületenergetikai korszerűsítés Lakitelek Nagyközség Önkormányzatánál tárgyú közbeszerzési tanácsadó kiválasztására. (KEOP-4.9.0/11-2011-0031)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10./ Lakitelek Gondozási Központ felújítás, bővítés tervezési feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzés elindítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11./ Lakitelek Nagyközség Önkormányzata és intézményei Közbeszerzési terv módosítása a 2011. költségvetési évre.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12./ Tőserdei Ökoturisztikiai Központ létesítése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13./ Tősfürdő K-28-as termálkút vizsgálata.

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14./ Egyéb ügyek.

ZÁRT ÜLÉS:

15./ Billus Zoltánné intézményvezetői megbízása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2011. december 16.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás