Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. december 2.-án (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról szóló rendelet módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./ Megállapodás hatósági díjtól eltérő csatornadíj alkalmazásáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3./ Üzemeltetési szerződés megkötése a szennyvízcsatorna hálózat és telep működtetésére.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

4./ Lakitelek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

5./ Helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

6./ Az Önkormányzat pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

7./ Lakitelek Nagyközség Környezetvédelmi programja.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

8./ Lakitelek Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

9./ Külsős alpolgármester választás. (személyi javaslat az ülésen kerül ismertetésre.)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

10./ A külsős alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

11./ Polgármesteri Hivatal és önkormányzat önálló intézménye 2010. I-III. negyedévi pénzügyi beszámolója.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

12./ Lakitelek Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

13./ Likvid hitel futamidejének meghosszabbítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

14./ TÁMOP.3.1.4. pályázathoz kapcsolódó áthidaló kölcsön futamidejének meghosszabbítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

15./ Szerződéskötés könyvvizsgálói feladatokra.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

16./ Szerződéskötés kötvénymenedzsment és befektetési szolgáltatási feladatokra.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

17./ Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

18./ Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

19./ Eljárást lezáró döntés meghozatala az „informatikai eszközök beszerzése-TIOP 1.1.1. tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

20./ 2001 hrsz.-ú földterület értékesítésre kijelölése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

21./ Felterjesztés a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

22./ Tájékoztató a Polgármester 2010. november 4. és november 26. közötti munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

23./ Beszámoló a 2010-es turisztikai programról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

24./ Tájékoztató Lakitelek Nagyközség Önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

25./ Tájékoztató az Önkormányzat  forgalomképes vagyonáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

26./ Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú lakások  pályáztatásáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

27./ Egyéb ügyek.
 
    

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2010. november 25.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás