Oldal kiválasztása

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 

2009. december 14-én (hétfőn) 15,00 órakor

tartja soron következő ülését,

melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeNAPIREND:

1./ Települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

2. / TFH szállítás díjkalkulációja és a szolgáltatási gyakorlat változásainak környezeti hatásai.
Előadó: dr. Orbán Csaba jegyző

3./ Javaslat települési folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Előadó: Varga Sándor polgármester

4./ Rendelet megalkotása a csatornadíj legmagasabb hatósági áráról.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

5./ Üzemeltetési szerződés meghosszabbítása a szennyvízcsatorna hálózat és telep működtetésére.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

6./ Lakitelek Önkormányzat Szervezeti és Működési  Szabályzatának módosítása.
Előadó :  Varga Sándor polgármester 

7./ Helyi iparűzési adórendelet módosítása, egységes szerkezetbe foglalása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

8. / 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Varga Sándor polgármester

9./ Nyilatkozat  határidős devizaügyletek kockázatáról.
Előadó: Varga Sándor polgármester

10./ Ingatlan értékesítési ajánlat Önkormányzat részére.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

11./ Egyéb ügyek

12./ KÖZMEGHALLGATÁS

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2009. december 7.

Varga Sándor
polgármester

1./ Egészségügyi ellátási szerződés házi gyermekorvosi tevékenységre.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

2./ Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

3./ Polgármesteri Hivatal és önkormányzat önálló intézménye 2009. I. félévi
                 költségvetési beszámolója.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

4./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú   2009. I. félévi tevékenysé-
     géről.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

5./ Lakitelek 1326/123 hrsz-ú építési telek visszavásárlása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

6./ Pályázat benyújtása belterületi csapadékvíz elvezetés támogatására.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

7./ Pályázat benyújtása  „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” című
     pályázati felhívásra.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester

Megszakítás