Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. december 1-én (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme


NAPIREND:

1./ Az Önkormányzat és a „Tőserdőért Alapítvány” közötti együttműködési megállapodás módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./ Javaslat a települési folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatás szabályainak felülvizsgálatára.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3./ TFH szállítás díjkalkulációja és a szolgáltatási gyakorlat változásainak környezeti hatásai.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

4./ Javaslat települési folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

5./ Csatornaszolgáltatáshoz, mint közszolgáltatáshoz kapcsolódó a csatornadíj hatósági árának megállapítására vonatkozó rendelet- és megállapodás-tervezetek módosításairól, valamint a csatornaszolgáltatási táblázatról való döntés.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

6./ Üzemeltetési szerződés megkötése a szennyvízcsatorna hálózat és telep működtetésére.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

7./ Vízdíj hatósági árának megállapítására vonatkozó rendelet módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

8./ Kommunális adórendelet módosítása.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

9./ Tájékoztató a  2011. október 28. és november 24. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

10./ Piac üzemeltetése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

11./ IV.Széna vagy Szalma Hagyományőrző Fesztivál és Kézműves Vásár.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

12./ II. Tőserdei Lovasnap.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

13./ Kivitelező kiválasztása  Tősfürdő K-28-as termálkút vizsgálata.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14./ Kivitelező kiválasztása Tősfürdő K-35-ös rétegvizes kútjának ammóniamentesítésére.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15./ Tájékoztató az önkormányzat által fenntartott szociális intézmények 2012. évi várható működéséről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

16./ Előterjesztés a 2012. évi költségvetést megalapozó döntésekről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

17./ Tájékoztatás intézményi villamos energia beszerzésről.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

18./ Megbízási szerződés kötése kötvénymenedzsmenti feladatokra.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

19./ TIOP 1.1.1-11-1 „Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a közoktatásban” pályázat benyújtása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

20./ DAOP-311/B-11 „Dr. Deák István utca felújítása és körforgalom építése Lakiteleken” című pályázat benyújtása.
(Határozat tervezet a bizottsági üléseken kerül kiosztásra.)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

21./ Önkormányzati iparterület kialakítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

22./ Üdülőterületi „zöldsávok” értékesítése.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

23./ Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003)
(Előterjesztés a bizottsági üléseken kerül kiosztásra.)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

24./ Tájékoztató a község 2010. évi könyvtári ellátásáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

25./ Lakitelek Nagyközség Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

26./ Lakitelek Önkormányzat 2012. félévi munkaterve.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

27./ Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulási megállapodás módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

28./ Munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szaktanácsadói pályázat elbírálása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

29./ Egyéb ügyek.


ZÁRT ÜLÉS:

30./ Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaságnál betöltendő turisztikai menedzser ügyvezetői pályázat elbírálása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

31./ Laki-Konyha Kft ügyvezető igazgatói munkakörre kiírt pályázat elbírálása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2011. november 25.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás