Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. augusztus 4.-én (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme


NAPIREND:

1./ Tájékoztató a  2011. június 30. és 2011. július 28. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./ BÁCSVÍZ Zrt. 2010. évi elszámolása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3./ Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4./ Beszámoló a 2011. XVI. Tőserdő Szépe fesztiválról.
Előadó:   Galgóczy Zsolt Tőserdőért Alapítvány Kuratóriumának elnöke

5./ Konfliktuskezelő tréning szükségességének megtárgyalása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

6./ Ellátási szerződés megkötése a Magyarországi Református Egyházzal.(Gondozási Központ)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

7./ Ellátási szerződés megkötése a Magyarországi Református Egyházzal.(Bölcsőde)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

8./ Rendezési terv véleményezési anyagának jóváhagyása.   
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

9./ 1334/10 hrsz-ú földterület részbeni értékesítésre kijelölése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

10./ Önkormányzati földterületek átadása a Laki-Gazda Kft részére.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

11./ Madari Andor alpolgármester felhatalmazása a tulajdonosi jogok részleges gyakorlására a Laki-Gazda Kft vonatkozásában.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12./ Madari Andor alpolgármester felhatalmazása a tulajdonosi jogok részleges gyakorlására a Laki-Konyha Kft vonatkozásában.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

13./ Tájékoztató a Kalandpark üzemeltetési árairól.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

14./ Kalandpark együttműködési szerződésének jóváhagyása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15./ I. Tőserdei Lovasnap együttműködési szerződésének jóváhagyása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16./ Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

17./ Lakitelek Önkormányzat 2011. II. félévi munkaterve.
Előadó:  Felföldi Zoltán polgármester

18./ Egyéb ügyek.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2011. július 29.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás