Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. augusztus 18-án (szerdán) 15,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./  Lakitelek Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

2. /  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal I. félévi pénzügyi gazdálkodásáról.
Előadó: Varga Sándor polgármester

3./ Jelentés Lakitelek Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről és a ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkról, kötelezettségekről.
Előadó: Varga Sándor polgármester

4./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2006. és 2010. közötti tevékenységéről.
Előadó :  Dr. Orbán Csaba jegyző

5./  Tájékoztató a 2010. évi adóügyi  végrehajtási cselekményekről.
Előadó:  Dr. Orbán Csaba jegyző

6./ Tájékoztató a Községi Könyvtár ellátásáról.
Előadó :  Varga Sándor polgármester 

7./ Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

8./ Az 1334/10 hrsz. földterület részbeni értékesítése.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

9./ Egyéb ügyek.

10./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása. /zárt ülés/
Előadó
:  Dr. Orbán Csaba jegyző

1./ Egészségügyi ellátási szerződés házi gyermekorvosi tevékenységre.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

2./ Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

3./ Polgármesteri Hivatal és önkormányzat önálló intézménye 2009. I. félévi
költségvetési beszámolója.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

4./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú   2009. I. félévi tevékenysé-
géről.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

5./ Lakitelek 1326/123 hrsz-ú építési telek visszavásárlása.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

6./ Pályázat benyújtása belterületi csapadékvíz elvezetés támogatására.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

7./ Pályázat benyújtása  „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” című
pályázati felhívásra.
Előadó:   Varga Sándor polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2010. augusztus 11.

Varga Sándor
polgármester

Megszakítás