Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. április 7.-én (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1./ Tájékoztató a  2011. március 4. és 2011. március 31. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./ Országzászló felállítása a Templom parkban.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3./ Laki-Gazda Kft  éves  mérlegének, egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása a kiegészítésekkel.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

4./ Laki-Konyha Kft éves mérlegének, egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása a kiegészítésekkel.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

5./  Lakitelek Önkormányzat 2010. évi zárszámadása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

6./ Lakitelek Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

7./  Rendelet alkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

8./ Javaslat a Környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet elfogadására.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

9./  Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet elfogadására.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

10./ Rendelet alkotás a járművek behajtási engedélyének kiadásáról.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

11./ ÖNHIKI pályázat benyújtása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

12./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

13./ Lakitelek Önkormányzat  gazdasági programja 2011-2014. évre.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14./ Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság megalakítása.
(Előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra.)
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15./ Autós kemping bérleti szerződése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

16./ Lakitelek Önkormányzat tulajdonában lévő köztemető üzemeltetése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

17./ Energetikai pályázat beadása.
(Az előterjesztés az ülést megelőzően kerül kiosztásra.)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

18./ Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó Társulás megállapodásának módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

19./ Polgármester beszámolója  a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában  2010. évben  végzett tevékenységéről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

20./ Egyéb ügyek.

21./ Laki-Gazda Kft 2010. évi munkájával kapcsolatos döntéshozatal (zárt ülés)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

22./ Laki-Konyha Kft 2010. évi munkájával kapcsolatos döntéshozatal.(zárt ülés)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

23./ Fellebbezés elbírálása. (zárt ülés)
(Szóbeli előterjesztés.)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2011. március 31.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás