Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. április 5-én (csütörtökön) 14:00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Módosítva!

NAPIREND:

1./ Tájékoztató a  2012. február 24. és 2012. március 29. közötti időszak polgármesteri munkájáról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

2./ Lakitelek Önkormányzat 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

3./ Lakitelek Önkormányzat 2011. évi zárszámadása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

4./ Az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

5./ Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 12/2009.(III.26.) ök. rendelet módosítása a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásról.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

6./ Nyilvános WC üzemeltetésének átadása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

7./ „Csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése Lakitelek” című pályázat önerő biztosítása EU Önerő Alap pályázathoz.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

8./ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0281 jelű „Tisza-menti Kompetenciák” pályázathoz felhatalmazás.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

9./ Tőserdő Kft-vel, mint bérlővel kötött bérleti szerződés módosítása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

10./ Csatlakozás az Európai Unió Kohézis Alapból kapható támogatások egy részének felfüggesztése ellen indított akcióhoz.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

11./ Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának felterjesztése iskolatej program tárgyában.

Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

12. / Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS:

13./ Erki Istvánné intézményvezetői megbízásának visszavonása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

14./ Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére pályázat elbírálása.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

15./ Település közvilágítási rendszerének felülvizsgálata.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

16./ Tőserdő Turisztikai Kft tagi kölcsön igénye.
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentum letölthető innen.

Lakitelek, 2012. március 30.

Felföldi Zoltán
polgármester


9./ Tőserdő Kft-vel, mint bérlővel kötött bérleti
szerződés módosítása.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

           10./
Csatlakozás az Európai Unió Kohézis Alapból kapható támogatások egy részének

                 
felfüggesztése ellen indított akcióhoz.

                 Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

 

         11./
Lakitelek Nagyközség Önkormányzatának felterjesztése iskolatej program
tárgyában.

               Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

Megszakítás