Oldal kiválasztása

Meghívó a képviselő-testületi ülésre - március 10Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 14-én (csütörtökön) 14:00 órakor tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
 
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
 
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
 
Lakitelek, 2014. november 2.

1.Tájékoztató a 2016. március 4. és 2016. április 6. közötti időszak polgármesteri munkájáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

3. Tájékoztató azonnali önkormányzati segélyek számáról és összegéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

4. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta megkötött szerződésekről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

5. A Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvodai Intézmény lakiteleki bölcsődei ellátására vonatkozó Házirend és Szakmai Program módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

6. A Lakitelek Önkormányzata által támogatott civil szervezetek és egyházak 2015. évi elszámolása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

7. Beszámoló a Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

8. Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

9. A Tőserdő Turisztikai Kft. jegyár tervezete és a fürdőbelépő kedvezmények megtérítése a Tőserdő Kft. részére
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

10. Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló, 41/2012. (XI.09.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

11. Tájékoztatás az orvosok helyi iparűzési adó alóli mentesség kéréséről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

12. Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

13. Egyéb ügyek

 

ZÁRT ÜLÉS

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága 2016. április 12-én (kedden) 9.00 órakor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2016. április 12-én (kedden) 14.00 órakor tartja.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

 

Lakitelek, 2015. április 6.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester
Megszakítás