Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. november 13-án (csütörtökön) 14:00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Lakitelek, 2014. november 2.

1. Tájékoztató a 2014. október 12. és november 7. közötti időszak polgármesteri munkájáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

3. Beszámoló a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Vendég a Pénzügyi Bizottság ülésén: Leiz Gábor tű. őrgy. tűzoltóparancsnok

4. Lakitelek temető rendezési tervének megvitatása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Vendég a Humán és a Pénzügyi Bizottság ülésén: 7. Dimenzió Építésziroda tervezői

5. Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Vendég a Pénzügyi Bizottság ülésén: Molnár István belső ellenőr

6. Tájékoztató a Laki-Park Kft. belső ellenőri jelentéséről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Vendég a Pénzügyi Bizottság ülésén: Molnár István belső ellenőr

7. Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány részére visszatérítendő támogatás nyújtása LEADER pályázat megvalósítása kapcsán
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Vendég a Pénzügyi Bizottság ülésén: Szölke György, Champion Kft. ügyvezetője

8. Együttműködési megállapodás kötése a XX. Jubileumi Tőserdő Szépe Országos Hagyomány-őrző Tiszavirág Zenei és Kulturális Fesztivál kapcsán
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Vendég a Humán és a Pénzügyi Bizottság ülésén: Galgóczy Zsolt kuratóriumi elnök

9. Lakitelek 1289 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére kiírt pályázat lezárása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Vendég a Humán és a Pénzügyi Bizottság ülésén: Szabó Lászlóné ajánlattevő

10. Szándéknyilatkozat fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi feladatellátásra

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Vendég a Humán és a Pénzügyi Bizottság ülésén: dr. Németh László fogorvos

11. Beszámoló a Tőserdő Turisztikai Kft. 2014. évi turisztikai szezonjáról

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

12. Fürdőkedvezmények árának megtérítése a Tőserdő Turisztikai Kft. részére
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

13. A Tőserdő Turisztikai Kft. 2014. évi értéknövelő, értékmegtartó, illetve újbóli üzembe helyezési költségeinek megtérítése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

14. Beszámoló a Tősfeszt fesztivál rendezvényről

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

15. III. Tősfeszt fesztivál pénzügyi elszámolása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

16. Laki-Gazda Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

17. A 177/2014. (VIII.14.) határozat visszavonása, valamint a lakiteleki 0180/5 és 0180/26 hrsz-ú ingatlanok haszonbérletbe adása
/Az előterjesztés később kerül kiosztásra./
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

18. Felkészülés a téli hó eltakarítására és síkosság mentesítésére
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

19. Lakitelek Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

20. A helyi adókról szóló 46/2012.(XII.07.) rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

21. Önkormányzati gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

22. Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa juttatásról

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

23. Tájékoztató Lakitelek Önkormányzata 2015. évi program naptáráról

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

24. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alaptó okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

25. A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

26. Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 5. és 6. számú módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

27. A Lakitelek jelképeiről és névhasználatáról szóló 24/2013. (X.04.) számú önkormányzati rende-let módosítása
Előadó: Belicza András, Dombi Sándor, Madari Andor, Olajos István önkormányzati képviselők

28. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS

29. Bursa Hungarica pályázat elbírálása
/Az előterjesztés később kerül kiosztásra./
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

30. Kecskeméti Törvényszék Apk:03-14-000001/14. számú végzése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását:

Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága 2014. november 11-én (kedden) 10.00 órakor,
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2014. november 11-én (kedden) 15.00 órakor tartja.

Lakitelek, 2014. november 7.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

Megszakítás