Oldal kiválasztása
Meghívó a képviselő-testületi ülésre - február 19

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. február 19-én (csütörtökön) 14:00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester
Lakitelek, 2014. november 2.

1. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

2. Az elkülönítetten gyűjtött települési szilárd hulladék kezelésére irányuló helyi rendelet megalkotása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

3. A települési szilárd hulladék 2015. évi díjtétele (egységes szerkezetbe foglalt Önkormányzati rendelet 1. számú melléklete)
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

4. A helyi adókról szóló 46/2012.(XII.07.) rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

5. 2015. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

6. A Tisza-menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

7. A Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

8. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 35/2013. (XII.20) rendelet módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

9. Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta végzett polgármesteri munkáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

10. Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta végzett alpolgármesteri munkáról
Előadó: Madari Andor alpolgármester

11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

12. Beszámoló az előző ülés óta kiadott segélyek számáról és összegéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

13. Beszámoló az előző ülés óta megkötött szerződésekről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

14. Beszámoló a Községi Könyvtár 2014. évi munkájáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

15. Beszámoló a Gondozási Központ 2014. évi munkájáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

16. Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház 2014. évi munkájáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

17. Beszámoló a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2014. évi munkájáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

18. Beszámoló a Himalája Blue Kft. 2014. évi munkájáról
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

19. Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2014. évi tevékenységéről.
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

20. Családsegítő Szolgálat beszámolója 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

21. Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

22. Tájékoztató 2014. évi beszerzésekről
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

23. Dr. Kalocsa Zoltán háziorvosi rendelőjében fűtés visszaállítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

24. Lakitelek Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 32/2014. (XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dombi Sándor önkormányzati képviselő

25. Polgármesteri hivatal esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálata
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

26. Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére vissza nem térítendő támogatás nyújtása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

27. Opel Combo szolgálati gépjármű kijelölése értékesítésre
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

28. Falugyűlés időpontjának meghatározása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

29. Rákóczi Ferenc u. 28. szám alatti, 0180/5 és 0180/26 hrsz-ú  ingatlanok értékesítésre kijelölése
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

30. 02/2-7, 0152, 0170, 0173, 356, 372, 4035 hrsz-ú ingatlanok átminősítése, ahhoz kapcsolódó jogi lépések megtételéhez szükséges felhatalmazás megadása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

31. Intézkedési terv kalandpark létszámának növelésére
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

32. Kitüntető díjak adományozásával kapcsolatos hirdetmény
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

33. Gondozási Központ szakmai programjának módosítása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

34. Egyéb ügyek

ZÁRT ÜLÉS


35. Tulajdonosi döntés, a Tőserdő Turisztikai Kft gazdasági és pénzügyi életében beállt helyzet kezelésére
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

36. Tulajdonosi döntés, a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft
gazdasági és pénzügyi életében beállt helyzet kezelésére.

Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

37. ………………………. kérelme lakhatási idő meghosszabbítására
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

38. ………………………. kérelme lakásbérleti díj hátralék elengedésére
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

39. Dr. Kalocsa Zoltán háziorvosi praxisának megvásárlása
Előadó: Zobokiné Kiss Anita polgármester

Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága 2015. február 17-én (kedden) 9:00 órakor,a Pénzügyi, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 2015. február 17-én (kedden) 14:30 órakor tartja.

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetőek innen.

Lakitelek, 2015. február 12.

Zobokiné Kiss Anita
polgármester

Megszakítás