Oldal kiválasztása

Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Képviselő-testületének alakuló ülésére

Ülés ideje: 2010. október 14 (csütörtök) 16,30 óra
Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozótermeNAPIREND:

1./    Boros Józsefné a Helyi választási Bizottság elnöke ismerteti a 2010. évi önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményét.
A képviselői és polgármesteri megbízólevelek átadása.

2./    A képviselő-testület és a polgármester eskütétele

3./    A polgármester programjának ismertetése.

4./    A polgármester illetményének megállapítása.

5./    Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása – bizottsági tagok megválasztása.

6./    Bizottság létrehozása a titkos alpolgármester-választás lebonyolítására.

7./    Alpolgármester választás.

8./    A megválasztott alpolgármester és bizottsági külső tagok eskütétele.

9./    Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

10./    Képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása.

11./    Kezdeményezés a vörös iszap szennyezéssel sújtott települések megsegítésére.

1./ Egészségügyi ellátási szerződés házi gyermekorvosi tevékenységre.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

2./ Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

3./ Polgármesteri Hivatal és önkormányzat önálló intézménye 2009. I. félévi
költségvetési beszámolója.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

4./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú   2009. I. félévi tevékenysé-
géről.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

5./ Lakitelek 1326/123 hrsz-ú építési telek visszavásárlása.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

6./ Pályázat benyújtása belterületi csapadékvíz elvezetés támogatására.
Előadó:   Varga Sándor polgármester   

7./ Pályázat benyújtása  „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” című
pályázati felhívásra.
Előadó:   Varga Sándor polgármester

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2010. október 11.

Felföldi Zoltán
polgármester

Megszakítás