Oldal kiválasztása

Lovaggá ütötték a gyógyszerészt

Nem kevesebb, mint 209 ajánlás érkezett a Magyar Kultúra Lovagja cím elnyerésére. Közülük mindössze huszonnégyet ütöttek lovaggá. Köztük volt Lendvainé dr. Erki Mária lakiteleki gyógyszerész is. Ritkaság számba megy az, ha egy egészségügyi dolgozót a kultúrában végzett tevékenysége miatt tüntetnek ki. Lendvainé dr. Erki Mária ez alól kivétel, aki a lakiteleki Széchenyi István Patika tulajdonos főgyógyszerésze 1995 óta. A gyógyszertár a Szegedi Egyetem akkreditált továbbképző helye. A gyógyszerész asszony Tiszaugon fiókpatikát is működtet. 

Ahhoz, hogy valaki a Magyar Kultúra Lovagja legyen, komoly feladatokat, eredményeket kell ellátnia, elérnie a kultúra terjesztésében. Lendvainé dr. Erki Mária az elmúlt húsz évben, mióta visszaköltözött Lakitelekre, mindent megtett annak érdekében, hogy ezeknek a feltételeknek megfeleljen. Nem kérésre, utasításra tette mind ezt, hanem őszinte, tiszta szívű érzéssel, a kultúra, a művészet, a hagyomány őrzése, ápolása miatt, a település életminősége fejlesztésért. Lovagias tetteit így lehetne összefoglalni. Tizenhat éve alapította és működteti Lakiteleken a Mákvirág Galéria-Drogériát, melynek jelmondata „Nulladie, sine linea” (Ne teljék el nap rovás nélkül.). A település első körorvosa (Kiss Ágoston) hagyatékának megmentője és emlékszobájának kialakítója. Kezdeményezte és évente május utolsó péntekjén megrendezi a Lakiteleki Művészetek Napja és Művészetek Éjszakája Rendezvényt, amikor is mindig valamilyen érdekes programmal és kiállítással áll az érdeklődők elé. Megalapította a Kéznyomat Galériát, ami annyit jelent, hogy évente a művészetek napja alkalmából egy-két Lakitelekért sokat tette személy keze nyomát örökítik meg agyagban, amit a későbbiek folyamán kiégetnek. Ezek a kéznyomatok a galériája falát díszítik. A Mákvirág Galéria-Drogéria lakiteleki érték is egyben.

Lendvainé dr. Erki Mária két cikluson keresztül volt önkormányzati képviselő, a Lakiteleki Értéktár Bizottság elnöke, a Lakitelekért Emlékérem tulajdonosa. Ez utóbbi a legnagyobb települési elismerés. A kitüntetésre a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület és Bagi Ferenc katolikus plébános terjesztette fel. A Magyar Kultúra Lovagja elismerést korábban Bagi Ferenc is megkapta. A mindig szerényen beszélő, és nyilatkozó gyógyszerész asszony csak ennyit mondott az elismerés után: Nagyon nagy megtiszteltetés számomra ez a díj, köszönöm, hogy megélhettem, köszönöm, hogy itt élhettem meg, köszönöm, hogy megkaphattam, és köszönöm azoknak, akik felterjesztettek. Lendvainé dr. Erki Mária az elismerést január 18-án Budapesten a Corinthia Hotelben megtartott Magyar Kultúra Napja rendezvényen vehette át.

Lovaggá avatás: Nick Ferenc a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratórium elnöke, a Kultúra Lovagrendje alapítója megérinti a jelölt bal vállát az avató karddal. A felavatott lovag aranyszínű tollal aláírja a Kultúra Lovagjai Aranykönyvét. A felavatott lovag a Szent Korona előtt főhajtással tiszteleg. A Tanácsadó Testület tagjai gratulálnak a felavatott tagnak és átadják a címmel járó oklevelet, az ezüst kitűzőt és a nyakba akasztható emlékplakettet. 

Lovaggá ütötték Lakitelek gyógyszerészét   Lovaggá ütötték Lakitelek gyógyszerészét

Az értékesítéssel és telekalakítással kapcsolatban felmerülő minden egyéb költség a vevőt terheli.
Az ajánlatok benyújtásának helye, módja: A pályázatokat zárt borítékban lehet benyújtani Lakitelek Polgármesteréhez címezve (Polgármesteri Hivatal, Lakitelek, 6065, Széchenyi krt. 48.). A borítékon a „PÁLYÁZAT A LAKITELEK ONCSAI INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁRA – FELBONTANI CSAK A MEGADOTT HELYEN ÉS IDŐBEN!” szöveget fel kell tüntetni. Ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
A pályázóknak 100.000,- Ft pályázati díjat kell fizetni. A nyertes pályázó esetén a díj a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók esetén a pályázatok elbírálásától számított 10 napon belül visszafizetésre kerül. A díj megfizethető készpénzben a polgármesteri hivatal pénztárába, illetve átutalással a Lakiteleki Takarékszövetkezetnél vezetett 52000018-11100018 számú számla javára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 2. 12 óra
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
A pályázati feltételeknek megfelelő tartalmú ajánlat, amely tartalmazza a terület ajánlott vételárát.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vevő vállalja a telekalakítással, és értékesítéssel kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését.
Pályázati díj megfizetésének igazolása.
Nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.
A beérkezett pályázatok bontására 2013. szeptember 2-án 13 órakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál minden ajánlatevő jelen lehet. A pályázatok bontását Lakitelek polgármestere, vagy annak meghatalmazottja és az építésügyi csoportvezető végzi. Az pályázatok elbírálását a Képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja.
A pályázatok elbírálásának szempontrendszere: a pályázatok elbírálása a vételi ár, valamint a fejlesztési koncepció alapján történik. Előnyt jelent a helyi vállalkozás létesítése, illetve meglévő bővítése, munkahely teremtése és a vételár.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető személyesen Lakitelek polgármesterétől, alpolgármesterétől, építésügyi csoportvezetőjétől (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.), a 76/449-011-es telefonszámon, vagy az epitesugy@lakitelek.hu e-mail címen.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot annak valamennyi fázisában visszavonja, érvénytelennek nyilvánítsa, vagy új pályázatot írjon ki. Valamennyi ajánlattevő a pályázat eredményéről a döntést követő 8 napon belül írásbeli értesítést kap.
Lakitelek, 2013. augusztus 21.
Megszakítás