Oldal kiválasztása

Felhívom a lakitelekiek figyelmét, hogy 2012. évtől kezdődően Lakitelek lakossága is tehet javaslatot kitüntető díjak adományozására

Az alábbi kitüntető díjakra tehetnek javaslatot:

„Lakitelekért Emlékérem” cím adományozható azoknak a természetes, jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik Lakitelek fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális vagy gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén Lakitelek értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt.

Szakmai kitüntető díjak:

(1) „Lakitelek Közszolgálati Díja adományozható azon természetes személyeknek, akik Lakitelek közszolgálatában, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely jelentős szellemi alkotással hozzájárultak a közszolgálat színvonalának emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevők körében, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közszolgálati díj.

(2) „Lakitelek Közművelődési Díja adományozható azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a kulturális és közművelődési munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek társadalmi aktivitásukkal, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közművelődési díj.

(3) „Lakitelek Pedagógiai Díja adományozható azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a helyi óvodai, iskolai vagy intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, életművükkel példát mutatnak a jelen fiataljainak, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Pedagógiai díj.

(4) „Lakitelek Közegészségügyi és Szociális Díja adományozható Lakitelek egészségmegőrzése és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosoknak, gyógyszerészeknek, ápoló és kisegítő személyeknek, jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik a lakitelekiek egészség megőrzése érdekében kiemelkedő munkát végeztek, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közegészségügyi díj.

(5) „Lakitelek Testnevelési és Sport Díja” adományozható azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, csapatoknak, akik a hazai vagy nemzetközi sportéletben nyújtott teljesítményükkel kiemelkedő eredményeket értek el, s e teljesítményükkel Lakitelek jó hírét öregbítették, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Testnevelési és Sport díj.

(6) „Lakitelek Közbiztonságáért Díj” adományozható azoknak a természetes vagy jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik a helyi lakosság anyagi-személyi biztonságának megőrzése, a település közbiztonságának megerősítése érdekében hosszú éveken át áldozatkész és felelősségteljes munkát végeztek, akár rendőri, tűzoltói, vagy polgárőri tevékenység révén, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Közbiztonságért díj.

(7) „Lakitelek Ifjúsági Díja” adományozható azoknak a 30. életévüket be nem töltött természetes személyeknek, vagy olyan jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek, akik a tanulmányaik során, illetve szervezetek esetében az ifjúság nevelése, kulturált szabadidő eltöltése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, s e teljesítményükkel Lakitelek jó hírét öregbítették. Követendő példát állítottak a jövő generációk számára, vagy helyi tevékenységük során a lakiteleki ifjúság szabadidejének kulturált, hasznos eltöltése terén kimagasló eredményeket értek el, valamint magatartásuk példaértékű a közösségi és magánéletben egyaránt. Rövidítése: Ifjúsági díj.

Az adományozás rendje:

Évente legfeljebb négy kitüntető díjat lehet adományozni, kategóriánként legfeljebb egy élő vagy egy elhunyt természetes személy, vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére.

A javaslatokat 2012. február 21. napjáig írásban lehet benyújtani Lakitelek polgármestere részére. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy vagy közösség adatait, munkásságának, tevékenységének részletes ismertetését.

A kitüntető díjakat ünnepélyes keretek között, a  március 15-ei ünnepségén adjuk át.

A 4/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet szerint Lakitelek lakosai is javaslatot tehetnek a díjazandó személyére. A Községi Könyvtár épületében elhelyezett urnába kell az indokolással ellátott írásos  javaslatot bedobni. Fontos, hogy a javaslatot indokolással együtt tegyék meg, indokolás nélkül, valamint a határidőn túl érkezett javaslatokat a rendelet szerint nem lehet figyelembe venni.

Felföldi Zoltán              
polgármester              

Megszakítás