Oldal kiválasztása

A 2022. március 15-én megrendezésre került községi ünnepségen Madari Róbert Polgármester átadta Lakitelek Kitüntető Díjait. A díjazásra érdemes személyeket nem az önkormányzat, polgármesteri hivatal vagy képviselő testület jelöli, hanem magánszemélyeknek, civil szervezeteknek, egyesületeknek, helyi közösségeknek van erre lehetősége.

Ebben az évben a megjelölt kategóriákban a következő személyek kapták meg a díjakat:

  • „Lakitelek Közegészségügyi és Szociális Díj” – Laczkó Zoltánné
  • „Lakitelek Közművelődési Díj” – Verzár Csabáné
  • „Lakitelek Közművelődési Díj” – Szőke Ferenc
  • „Lakitelek Testnevelési és Sport Díj” – Gangl János
  • „Lakitelekért Emlékérem” – Lezsák Sándorné Sütő Gabriella

Sok szeretettel gratulálunk a Díjazottaknak, további munkájukhoz jó egészséget kívánunk!

Lakitelek Önkormányzata

 

Laczkó Zoltánné

A covid vírus járvány a szociális ellátás területét is komolyan megviselte. Napi szinten hatalmas terhet rótt az ellátottak és az ott dolgozók életére. Az előbb elhangzottakkal összefüggésben, de attól függetlenül is kitüntetési javaslat érkezett a hosszú évek óta településünk házi gondozójaként dolgozó, Laczkó Zoltánné lakiteleki munkatársunkra vonatkozóan.

Laczkó Zoltánné munkáját a legnagyobb odaadással, lelkiismeretesen, szakmai tudása legmagasabb szintjén végzi. Ha szükséges, munkaidején túl is empátiával, segítőkészséggel fordul ellátottjai felé.

Nem egyszerű feladat évtizedeken át a házi segítségnyújtásban emberségesen, odafigyeléssel, magas szinten helyt állni, hiszen a dolgozó ezen a területen teljesen magára van utalva, kitett akár az időjárás viszontagságainak.

Laczkó Zoltánné mindezen nehézségek ellenére munkahelyén és munkakörében kimagasló, nagyszerű munkát végez. Ha a szükség úgy hozza akár besegít a Gondozási Központ, idősek otthona lakóinak ellátásában vagy a nappali ellátásban is.

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2022. (II. 15.) számú határozatával Laczkó Zoltánné részére munkája elismeréséül a „Lakitelek Közegészségügyi és Szociális Díj” – at adományozza.

 

Verzár Csabáné

Verzár Csaba Ernőné (László Mária) testvéreivel (Istvánnal és Lászlóval) Világoshegyen nevelkedett. A világoshegyi általános iskola elvégzését követően Kecskeméten, kereskedelmi és vendéglátóipari szakmát szerzett, majd leérettségizett.
A munka és a család mellett szorgalma révén mérlegképes könyvelő lett, így könyvelőként dolgozott a lakiteleki termelőszövetkezetből kivált Üzemben, ahol a 90-es évek közepétől főkönyvelő volt. Innen ment nyugdíjba 2011. év elején.

Aktív tevékenységet vállal az alábbi civil szervezetekben:

1. A Lakiteleki Nők Klubjának 2010. óta elnöke.
Összefogja a 40 főnyi tagságot, irányítja, szervezi a klub kulturális programjait.

2. A Tisza Nyugdíjas Klubnak tagja, melynek működési feladataiban szintén jelentős részt vállal.

3. A Kézimunka szakkörben sok, érdekes, szép munkával, ajándékokkal, dekorációkkal, kiállításokkal gazdagítja a település kulturális életét.

4. A Szikra Népdalkörnek 2007 óta tagja, 2017 óta pedig kórusvezetője. Segíti a művészeti vezető munkáját, átvállalja a szervezési, pénzügyi feladatokat.

1972-ben férjével, Csabával házasságot kötött, melyből gyermekeik, Csaba és Mariann születtek. A gyermekek az évek múlásával a nagyszülőket hat unokával ajándékozták meg.

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2022. (II. 15.) számú határozatával Verzár Csaba Ernőné részére, sokrétű, aktív társadalmi tevékenysége elismeréséül a „Lakitelek Közművelődési Díj” – at adományozza.

 

Szőke Ferenc 2

 

Szőke Ferenc több egyéni díj, zenekari díj, karmesteri díj, külföldön szerzett díj megszerzése után, 2012-ben kezdett tanítani a Lakiteleki Eötvös Iskolában. Ugyanebben az évben megalapította zenész társaival a Lakiteleki Tűzoltózenekart. A zenekar több rangos díjat kapott, vezető szerepe volt külföldi versenyek szervezésében, lebonyolításában., így öregbítve Lakitelek hírnevét.

„Feri bácsi” gondoskodik a zenei utánpótlásról. Az általa vezetett rézfúvós tanszak mindig népszerű a tanulók körében, az egyik legnépesebb, ahol 25-29 tanulónak tart trombita, harsona, tuba, szaxofon, kürt, furulya órákat.

A tehetséges gyerekeket mindig felismeri, felkarolja, fejleszti a zenei érzéküket, képességüket, a diákjait fel is készíti nívós versenyekre, ahol komoly eredményeket értek és érnek el.

Megalapította az iskolai Minizenekart, így a legtehetségesebb gyerekek nagyobb közönség előtt mutathatják meg bátorságukat, zenei tudásukat, tehetségüket és sokszor fellépnek a Lakiteleki Tűzoltózenekarral együtt, a közönség nagy örömére.

Odaadóan, példamutatóan végzi tanári és karmesteri tevékenységét. Sokat tesz azért, hogy a lakiteleki emberek a fúvós zenét megismerjék, megszeressék.

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2022. (II. 15.) számú határozatával Szőke Ferenc részére a zene területén végzett kimagasló munkája elismeréséül a „Lakitelek Közművelődési Díj” – at adományozza.

 

Gangl János

 

Gangl János az érettségi megszerzését követően kezdett el dolgozni Lakiteleken. A helyi sport-életbe 1970-ben kapcsolódott, a Lakiteleki Torna Egylet felnőtt csapatának játékosaként. A futball jelentett számára azt a sportolási lehetőséget, melyet tehetséggel, szívesen művelt. Aktív pályafutása 1989-ig tartott, életkorából és megnövekedett munkahelyi feladataiból adódóan annak befejezése mellett döntött.

A későbbiek folyamán a Lakiteleki Torna Egyletben kifejtett tevékenységét vezetőségi tagként segítette. A civil szervezetben három cikluson keresztül látta el vállalt feladatait, becsületesen tisztességgel.

A 2000-es évek elején aktívan részt vett az öregfiúk futballcsapat újjáalakításában. A szervezési munkálatok mellett játékosként is, egészen 2018 év végéig, azóta pedig minden mérkőzésen aktív szurkolóként biztatja a csapatokat.

Külön kiemelendő, hogy 1996 óta a helyi Vadásztársaság elnöki tisztségét is ellátja.

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2022. (II. 15.) számú határozatával Gangl János részére a sport területén végzett sokrétű munkája elismeréséül a „Lakitelek Testnevelési és Sport Díj”-at adományozza.

 

Lezsák Sándorné Sütő Gabriella

Lezsák Sándorné Sütő Gabriella tősgyökeres lakiteleki, születése óta itt él.

A Népfőiskola alapjait férjével, Lezsák Sándorral, 1991-ben teremtették meg. 1992 tavaszán kezdődött a meglévő épületek átalakítása, bővítése, melynek eredményeként nemcsak oktatótermeket, de szállást, étkezési lehetőséget is biztosítottak a hallgatóknak.
Az Intézmény számos nemzetközi konferencia helyszíne lett, közel száz kollégiumot, értékfeltáró – és falukutató mozgalmat indított.

Gabika irányítása alatt hatalmas fejlődésnek lehetünk tanúi. Felépült a Gyógyászközpont, a fedett Lovarda, a nemzetközi versenyekre alkalmas Footgolf pálya, a Borkatedrális, az 5600 négyzetméteres Üvegház és Zöldségfeldolgozó, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet országos központja.

A Népfőiskola nemzeti kultúránk egyik fő védnöke lett és egyúttal munkahelyet teremtett közel 200 ember számára. A helyi társadalmi és gazdasági életben nemzeti, nemzetközi értéket képvisel.

Lezsák Sándorné aktív tagja számtalan helyi, civil szervezetnek.

Alapítása óta részt vesz az Értéktár Bizottság munkájában.

A Kösöntyű Néptáncegyüttes alapító tagja és frontembere.
„Tud fényleni a táncparketten…” – vallotta róla férje. … S valóban fiatalokat meghazudtoló ereje, tartása van. Élőzenés táncházat vezet. Járja a Kárpát-medence magyarlakta településeit, táncolja táncainkat, megismerteti népviseletünket.

Mindezek mellett mégis legfontosabb számára a család, annak összetartása, az otthon melegének biztosítása.
Vallja: – úgy kell élni, hogy aztán a gyerekek azt vigyék tovább, amit otthon látnak, tapasztalnak. Férjével három gyermeket neveltek fel, akik 9 unokával ajándékozták meg őket.

Gabika határozottsága, következetessége, erős temperamentuma, kitartása, szorgalma mindannyiunknak példamutató.

Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2022. (II. 15.) számú határozatával Lezsák Sándorné Sütő Gabriella részére kimagasló tevékenysége elismeréséül a „Lakitelekért Emlékérmet” adományozza.

 

Megszakítás