Oldal kiválasztása

Lakitelek árvízvédelemi töltés kiépítése (KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003)A munkaterület átadása után az előző hónap elején elkezdődtek az érdemi munkálatok a volt nyúlgát területén. A megvalósítást a KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0003 számú pályázat biztosította az önkormányzat számára.

További információért kattintson a Bővebben gombra!

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata kivitelezésre nyújtotta be a „Lakitelek árvízvédelmi töltés kiépítése” című pályázat projektjét, melyet a bíráló bizottság hosszú várakozás után, de támogatásra érdemesnek ítélt. A Környezet és Energia Operatív Programból finanszírozott támogatás mértéke az összköltség 100%-a, vagyis 711.675.000,- Ft.

A Lakitelki árvízvédelmi töltés „0” szelvénye a Tősfürdő északi telekhatára, végpontja a Tassi-ér zsilipje melletti töltés. A töltés teljes hossza 2200 m, mely korábban ideiglenes jelleggel épült, azonban a mind nagyobb értéket képviselő belterület fejlesztése szükségessé tette az árvízvédelmi töltés kiépítését.

Az elmúlt évek árvizei során a kisméretű és magassági hiányos töltésen megfeszített védekezés folyt, rendkívüli erőfeszítéssel, költségráfordítással és szerencsével sikerült megelőzni az árvízi katasztrófát.

A projekt célja a jelenlegi árvízvédelmi rendszer előírásoknak megfelelő biztonságú kiépítése.

A projekt teljesíti a fenntartható árvízmentesítés elvárásait:
– a védett ártéren élő emberek és az ott élő javaknak meghatározott kockázat mellett, meghatározott mértékű biztonságot nyújt,
– a biztonság megvalósítását hosszú távra legalább 50 évre teszi lehetővé,
– a védelmi rendszer fejlesztése és fenntartása sem a jelenben sem a jövőben nem ró elviselhetetlen terhet az érdekeltekre, a társadalomra,
– a fenntartás műszaki, technikai feltételei reálisan biztosíthatók,
– lehetővé teszi a biztonság növelését, a kockázatok csökkentését a társadalom várható igényeivel és lehetőségeivel összhangban.

A projekt közvetlen célcsoportjai a védett területen élő mintegy 240 lakos és a területen működő gazdálkodó szervezetek. A népesség nyilvántartás adati alapján 117 fő állandó lakosként bejelentett, legalább ennyire becsülhető a bejelentés nélküliek száma. A közvetett célcsoportba tartozik Lakitelek teljes lakossága (4.686 fő) a vonzáskörzetbe tartozó három megye lakosainak egy része, akik rendszeresen látogatják a Tősfürdő létesítményeit, valamint a nagy forgalmat lebonyolító 4625 sz. közutat igénybe vevők.

A projekt várható befejezési ideje 2012. december 31.

Megszakítás