Oldal kiválasztása

Komplex épületenergetikai korszerűsítés a lakiteleki Eötvös Iskolánál
Kattintson a nagyobb méretű kép megtekintéséhez.

Komplex épületenergetikai korszerűsítés a lakiteleki Eötvös Iskolánál

Projekt azonosítószáma: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0255
Összköltség: 145.505.167 Ft
Támogatás összege: 123.679.392 Ft
Támogatás intenzitása: 85%


A kivitelezés kezdetének és befejezésének az időpontja:
kezdete:2014. június 30.
befejezés: augusztus 31.

Lakitelek Önkormányzata részben már fejlesztette az intézményt, azonban ezek az energetikai jellegű fejlesztések nem adtak kellő megoldást a teljes intézménynek.  Ezen pályázat segítségével sor kerül a még szigeteletlen felső tagozatos szárny, a nyaktag és a tornaterem homlokzatának külső hőszigetelésére, a födémek szigetelésre, a régi elavult, esetenként használhatatlan nyílászárók cseréjére és a fűtési rendszer korszerűsítésére.

A fűtést hasonlóan két kazánházból látják el, melynek alapja a biomassza tüzelőanyag felhasználása. A régi elavult gázkazánok elbontásra kerülnek, melyeknek jelenleg magas az üzemeltetési költsége és alacsony a hatásfoka. A beépítendő 2 db faelgázosító és 1 db apríték tüzelésű kazán 2*2m3 puffer tartállyal kombinálva elősegíti az egyenletes, gazdaságos hőtermelést. A primer rendszer fejlesztése mellett szükséges a felső tagozatos épületszárnyban a radiátorok cseréje, mivel azok elmúltak 30 évesek és rendszeresen kilyukadnak. A fűtés optimalizálásának érdekében az újonnan beépülő és a meglévő fűtőtestekre termosztatikus szelepet helyeznek.
Az iskola fontos szerepet játszik nemcsak a település, hanem az egész térség oktatásában, ezért is elsődlegesen fontos és kiemelt az épület megújítása. A fejlesztés szervesen kapcsolódik Lakitelek fejlesztési koncepciójába, melynek egyik elsődleges szempontja a környezetterhelés csökkentése és egy egészségesebb környezet teremtése a lakosság számára.

A pályázó iskola minden fejlesztése során fontosnak tartja természetesen a fenntarthatósági és esélyegyenlőségi fejlesztéseket melyek révén még inkább európai színvonalú és esély egyenlő oktatást hozhat létre. Ezt a célt szolgálja a KEOP-2012-5.5.0/B projekt.

A projekt fő céljai:

  • Az iskola fejlesztésével megfelelő teret biztosítani a tanuláshoz
  • A környezetterhelés csökkentése
  • Esélyegyenlőség megteremtése
  • Példamutatás és oktatás a környezettudatosság mind szélesebb körű elterjesztése.

A kívánt fejlesztés egyik legszembetűnőbb hatása, hogy a projekt végére az iskola energiaköltsége a fejlesztés előtti szint közel 42%-ra esik vissza. Emellett az iskola jelentős, mintegy 56.16 tonnával csökkenti évente az üvegházhatású gázok kibocsátását. A fejlesztés pozitív hatásai kapcsán érdemes még megjegyezni, hogy az iskolában a projekt megvalósulása után mintegy 323.46 GJ/év-vel növekszik a megújuló energiahordozó felhasználás és az így megtakarított primer, azaz elsődleges energiahordozó éves mennyisége 436.53 GJ.

Megszakítás